WAT doen we? “Anders”, daar gaat het om.

Het is aan de orde van de dag: reorganiseren, herstructureren, herontwerp. Visie, ambitie, doel en actie staan op het lijstje van benodigdheden.

Vaak is het nodig om een bedrijf weer fit te maken, passend bij nieuwe marktontwikkelingen, andere concurrentiever-houdingen, nieuwe proposities.

Dit kan betekenen dat organisatiestructuur, bemanning, besturing, besluitvorming, informatie-voorziening, finance en control etc. op de helling moeten. Wij doen niet alleen het denkwerk en geven aan wat er moet gebeuren, maar zijn van de partij als het aankomt op invulling en (het managen van) actie.

Maar al die verandering moet een doel hebben. Zonder duidelijk doel ga je zwalken, doe je verkeerde dingen. We bieden hulp bij het stellen van ambitieuze, maar ook realistische, doelen.