Waarden zijn prima, ze geven richting aan en bieden ruimte en inspireren tot actie, tot doen. Binnen mijn visie op auto en mobiliteit ben ik er van overtuigd (vanuit logica, economisch perspectief, en maatschappelijke betrokkenheid) dat verandering keihard nodig is. Om mobiliteit goed te regelen, om de transitie in energie en verduurzaming te realiseren, om als bedrijf continuiteit te waarborgen.

In ons werk gaat het, hoe simpel, om een paar dingen:

 • strikte integriteit, vertrouwen is essentieel
 • maximale inzet, bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit en toegevoegde waarde aan
  opdrachtgever en stakeholders; op basis van duidelijkheid vooraf over opdracht, doelen,
  aanpak, randvoorwaarden etc. en op een kosten-efficiente en effectieve manier
 • daar hoort een sterke focus op de klant bij, maar ook een objectieve en kritische blik
 • oog voor de organisatie, maar vooral voor mensen als doorslaggevend voor succes
  is vanzelfsprekend
 • bedrijven helpen te verbeteren, visie en strategie te ontwikkelen, duidelijk opties en
  keuzes aan te geven, over grenzen heen te kijken en te handelen
 • het behouden van onafhankelijkheid en professionaliteit in het werk.