Waarden zijn prima, ze geven richting aan en bieden ruimte en inspireren tot actie, tot doen. Juist waar veel verandering aan de orde van de dag is, is het goed om een aantal waarden te koesteren.

 • strikte integriteit, vertrouwen is essentieel
 • maximale inzet, bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit en toegevoegde waarde aan
  opdrachtgever en stakeholders;
 • oog voor de organisatie, maar vooral voor mensen als doorslaggevend voor succes
  is vanzelfsprekend
 • bedrijven helpen te verbeteren, visie en strategie te ontwikkelen, duidelijk opties en
  keuzes aan te geven, over grenzen heen te kijken en te handelen
 • het behouden van onafhankelijkheid en professionaliteit in het werk.