We werken in verschillende sectoren: de automotive en mobiliteit uiteraard, maar denk ook  aan de retail, de financiele wereld, de bouw en verschillende overheden.

Maar een sectorale focus kent zijn beperkingen. Het draait om thema’s die dwars door sectoren heen lopen, het gaat om bedrijven met een wil  tot verandering.
En daarbij soms advies nodig hebben.

We werken voor de “gevestigde” bedrijven in een sector. In de automotive bijvoorbeeld gaat het om dealers, autofabrikanten maar ook universelen, importeurs, leasemaatschappijen, toeleveranciers.
Maar de grenzen van sectoren staan open; combinaties ontstaan van bedrijven die elkaar versterken, elkaar aanvullen. Waar automotive verbreedt naar mobiliteit wordt zo de kring groter: energie, ICT en telematica, OV, infrastructuur en bouw, R&D en onderwijs.

En natuurlijk komen nieuwe partijen in beeld en werken we voor deze “new entrants”, de bedrijven die “vanuit het niets” opduiken en zorgen voor die bekende disrupties. In de wereld van mobiliteit gaat het over de EV (electric vehicle), nieuwe mobiliteits- en service-concepten, technologie.

Vernieuwing vindt plaats aan de randen van je eigen sector, op de grens met andere sectoren; de grote innovatie-impuls komt vaak van buiten de (jouw) traditionele sector.

Wij bieden het juiste advies over vernieuwing en samenwerking; wij kunnen de verbinding maken tussen ondernemingen, tussen sectoren, tussen de traditionele en de nieuwe wereld.