visie op sector

De wereld verandert ingrijpend en in steeds hoger tempo. Veel sectoren in de economie worden geraakt door technologie, andere consumentenvoorkeuren, grote demografische veranderingen, globalisering, en verschuiving in politieke en economische macht.

Een goede strategie, en uitvoering daarvan is een beetje de kunst. Strategieadvies helpt. Veel ondernemingen zullen ingrijpend moeten veranderen; veel ondernemingen zullen het niet redden. Nieuwe ondernemingen ontstaan die nieuwe producten en diensten bieden, gedreven en gefaciliteerd door al die grote veranderingen. Veel van die producten en diensten en dus ook de achterliggende ondernemingen, vinden niet meer hun oorsprong binnen één sector, maar gaan dwars door traditionele begrenzingen heen.
Dat kan een mooiere en betere wereld opleveren, in welvaart en in welzijn. Grote vraagstukken rondom leefbaarheid en duurzaamheid, gezondheid en welzijn, energie en klimaat, kunnen worden opgelost.

Verandering is en blijft lastig. Het heeft vaak, zeker op korte termijn, ook negatieve effecten, en veroorzaakt onzekerheid, verlies aan controle en grip. Uitdagingen te over dus.

Een voorbeeld: de wereld van mobiliteit.

Ja, er blijft veel hetzelfde en veranderingen verlopen vaak geleidelijk. Maar toch. Wereldwijd groeien we naar ruim 9,5 miljard mensen en rond de 2 miljard auto’s.

Auto’s worden een steeds groter probleem maar ze vormen ook een deel van de oplossing.
Connectiviteit, autonoom rijden, elektrische auto’s, en sharing gaan een grote bijdrage leveren aan de invulling van de steeds groter wordende behoefte aan mobiliteit.

Energietransitie, verduurzaming, en een betere en veiliger benutting van infrastructuur vormen de grote thema’s. Technologie en veranderend consumentengedrag zijn de grote drijvende krachten.

 

De traditionele automotive sector wordt op zijn kop gezet. Een gesloten top-down ingerichte waardeketen voldoet niet langer.

In de beweging van automobiliteit naar mobiliteit komen nieuwe spelers binnen, veranderen de verhoudingen tussen fabrikant, toeleveranciers, import en retailer. Gesloten verticale systemen maken plaats voor open horizontale systemen, met bredere coalities en partnerships, vaak over de grenzen van traditionele sectoren.

Klanten schuiven geleidelijk op van bezit naar delen en gebruik.
Technologie in en rondom de auto, maar zeker ook in alle aspecten van de klantcommunicatie en de sales/customer journey, maakt een einde aan die oude vertrouwde keten. De plaats van producten en hardware wordt overgenomen door services en software.

Tijd dus voor goed advies met veel kennis van de automotive en mobiliteitswereld, met kennis van en gevoel voor de grote trends in de markt, en de grote uitdagingen voor de wereld.

Visie op strategie.

“Hoe groter de onzekerheid, des te belangrijker wordt strategie”. Dit staat haaks op wat vaak gedacht wordt: verandering gaat zo snel dat strategie onmogelijk en onzinnig wordt.

Aan die magische term wordt dan een verkeerde betekenis gegeven; het zou gaan om voorspellingen doen, verwachtingen en doelen opschrijven, om een “spoorboekje” met strakke planning, om een mooi rapport met leuke plaatjes (hup, in de bureaulade). En daarmee kan je dus in een zo snel veranderende wereld niet uit de voeten. Strategie is dan te traag en belemmert.

Ackoff, strategy consultant zegt het kernachtig: veel inspanning rondom strategie is ritueel en heeft eigenlijk geen impact. “Strategy is like a ritual rain dance. It does not affect the weather, but it makes those who engage in it feel that they are in control”.

“Strategy is alive”, meer dan ooit tevoren. Niet als die beroemde glazen bol, als voorspellingstrucje, als gedetailleerde route naar die gedroomde succesvolle toekomst.

 

Strategie is er juist om grip te krijgen op die veranderingen, extern maar ook intern. Strategie moet een antwoord geven op vragen over eigen positionering, over hoe om te gaan met veranderingen (en waar jezelf verandering en innovatie kan initiëren).
Strategie moet helpen bij het maken van keuzes over propositie, over zelf doen en uitbesteden, over investeringen, organisatie en bemanning, over innovatie en samenwerking.
En dat betekent dat strategie ook moet leiden tot plannen, tot acties, tot het managen daarvan. Strategie gaat niet alleen over een verre gedroomde toekomst, maar gaat ook over de korte termijn.