veranderingVerandering is een "ding", veranderen is een werkwoord. Veranderen is leuk, spannend maar ook lastig. Dat vraagt om anders en dwars denken, om innoveren, om samenwerking en draagvlak.

Veranderen en innoveren kunnen lastig zijn, worden ervaren als verstoring. Maar er ontstaan ook mogelijkheden om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, dingen beter en slimmer te doen, om een betere wereld te bouwen. Geloof in maakbaarheid, in mogelijkheden om te verbeteren, hoort daarbij. Realiteitszin is evenzeer een must.

“Anders” gaat ook vaak over innoveren, over vernieuwen; soms beperkt tot wat kleinere aanpassingen in organisatie, proces, of product; soms ingrijpend, “disruptief”.
Samenwerking en partnerships vormen in toenemende mate het juiste antwoord op snelheid en complexiteit van de markt en marktvraag. Fusies en overnames zijn belangrijke strategische opties.