Veranderen is een werkwoord; vaak met positieve associaties als goed, beter, mooier, schoner. Maar ook met negatieve reacties: wat nu weer, dat hebben we al eens geprobeerd, zo’n vaart zal het niet lopen. Verandering maakt onzeker, onrustig, veroorzaakt instabiliteit. Zo wordt veranderen lastig, gebeurt er te weinig en leidt uitstel tot afstel.

Al te vaak gaat het over veranderen, maar blijven we bij het oude als het er op aan komt. De hang naar stabiliteit en “hoe het was” is van nature sterker dan de noodzaak (en de wil) tot veranderen. We veranderen een beetje in de marge, maar veren al te graag weer terug: we hebben wel weer genoeg veranderd, tijd om te consolideren.

Wij kunnen ondersteunen bij het op gang brengen en houden van verandering, met het scheppen van de goede condities: helderheid over inhoud en proces, vertrouwen, samenhang, (bundeling van) energie, inzicht en uitzicht. Werk aan de winkel dus, en een adviseur kan hierbij helpen.