transitieTransities worden niet direct een succes als er een akkoord over wordt gesloten, denk aan energie, mobiliteit of klimaat. Transities zijn complex: veel in elkaar grijpende ontwikkelingen die een transitie aanjagen, en met een impact op allerlei terrein. Transities zijn wel urgent, aan de slag dus.

We zitten op allerlei terreinen in een transitie.  Kijkend naar bijvoorbeeld  mobiliteit, zijn auto’s nog steeds een deel van het probleem maar ze worden ook een deel van de oplossing.

 

Bij transitie gaat het om:

  • ingrijpende en wezenlijke verandering
  • die het gevolg is van een combinatie van ontwikkelingen
  • welke elkaar versterken en/of versnellen
  • en die betrekking hebben op verschillende domeinen: technologie, economie, ondernemingen en overheid; maar ook cultuur, onderwijs.

Transities “ontstaan” spontaan soms, maar kunnen ook worden aangejaagd. Door bewust die combinaties te maken, te investeren, beleid te maken (en uit te voeren). Uitdagingen te over zoals de energietransitie, klimaatuitdagingen, woonomgeving, mobiliteit.

Transities kunnen vastlopen door teveel complexiteit en teveel stakeholders.
Transities kunnen stuiten op weerstand en verzet, aanleiding geven tot onzekerheid en verdeeldheid.
En er is een risico dat we er teveel een hype of een show van maken en minder zijn gericht op echte impact.
De transitie kan teveel worden gezien als de perfecte oplossing voor alle problemen. Of de transitie lost maar zeer ten dele iets op, maar laat de echte belangrijke issues liggen.