Als time watcher kijk ik naar de toekomst, maar met oog voor alle 3 tijdsdimensies: heden, verleden en toekomst. Ik kijk naar de trends, naar de samenhang, naar het resultaat en de impact.

time-watcherPerspectief op verleden, heden, en toekomst: “zien”  doen we met onze ogen en “kijken” doen we met ons brein. Ik kijk naar de toekomst, naar de grote trends, maar met een schuin oog naar verleden en heden. Ik houd de grote transities tegen het licht, plaats ze in perspectief.
Trends hangen vaak onderling samen, versterken en versnellen elkaar. Kijken naar trends is niet alleen een kwestie van volgen, het maar over je heen laten komen. Het draait ook om het initiatief nemen, om de actie, om “trend setting”.
Het heden is een springplank naar verleden en toekomst.Het heden is kennelijk iets dat we graag willen ontvluchten. Sommigen willen het verleden in ere herstellen, anderen gaan fier voorwaarts de toekomst in. In het aanschouwen van heden, verleden en toekomst hebben we last van bijziendheid, vooringenomenheid en een behoefte aan houvast.

Het interessante is dat zowel het herstellen van dat verleden als de sprong naar de toekomst uitingen zijn van een wereld die in ieder geval wil ontsnappen aan dat heden, en op zoek is naar houvast en iets dat bindt, naar een overtuiging, een boodschap of een evangelie.