Als time watcher kijk ik naar de toekomst, maar met oog voor alle 3 tijdsdimensies: heden, verleden en toekomst. Ik kijk naar de trends, naar de samenhang, naar het resultaat en de impact.

Perspectief op verleden, heden, en toekomst: “zien”  doen we met onze ogen en “kijken” doen we met ons brein. Ik kijk naar de toekomst, naar de grote trends, maar met een schuin oog naar verleden en heden. Ik houd de grote transities tegen het licht, plaats ze in perspectief.
Trends hangen vaak onderling samen, versterken en versnellen elkaar. Kijken naar trends is niet alleen een kwestie van volgen, het maar over je heen laten komen. Het draait ook om het initiatief nemen, om de actie, om “trend setting”.

Het heden is een springplank naar verleden en toekomst.Het heden is kennelijk iets dat we graag willen ontvluchten. Sommigen willen het verleden in ere herstellen, anderen gaan fier voorwaarts de toekomst in. In het aanschouwen van heden, verleden en toekomst hebben we last van bijziendheid, vooringenomenheid en een behoefte aan houvast.

We denken dat heden en toekomst een verlengstuk zijn van het verleden. Lang leve de continuïteit. Elke verandering ervaren we als verstoring, dus als bedreigend en onzeker.
We geloven graag in ons vermogen om te voorspellen; dat geeft een suggestie van macht en controle. We maken een mooie mix van optimisme en pessimisme. Een pessimist ziet in het heden en verleden aanwijzingen dat het niet veel beter zal worden (en niet kan worden). Maar somberheid kan ook een impuls zijn om het dan toch maar anders en beter te doen. De optimist zit vol met actie, met een droom over een (nog) betere wereld, groots en meeslepend en maakbaar; maar met risico van veronachtzaming en naïviteit.

“Strategy is alive".
Snelheid en impact van veranderingen nemen sterk toe. Voorspellen is vrijwel onmogelijk.
Het is beter om goed en kritisch te leren kijken en begrijpen: (het je) voorstellen dus in plaats van voorspellen.
Strategie dus, niet als die beroemde glazen bol, of als route naar die gedroomde succesvolle toekomst.
Strategie handelt over grip vergroten, voorbereid zijn op en omgaan met veranderen, antwoorden bedenken, visie en ambitie, doelen stellen.
En natuurlijk gaat het over plannen, actie en resultaat.