“Meer wel” is de titel van een boek dat eind juni verscheen, een initiatief van “de Publieke Zaak”. Ik werkte hier aan mee als trekker van het Team Mobiliteit.
Het bevat zestien hoofdstukken met bouwstenen voor een nieuwe inrichting van Nederland, die ook een nieuwe vorm van besturen veronderstelt gebaseerd op de menselijke maat, vertrouwen, betrokkenheid van de burger en open samenwerking.
Ruim 150 doeners, denkers en schrijvers afkomstig uit wetenschap, kunst, politiek, overheid en bedrijfsleven leggen in het boek hun ideeën rond de grote uitdagingen voor de toekomst ter discussie en inspiratie voor.
Aan het boek is gewerkt door 16 teams, die ieder een onderwerp in de vorm van een hoofdstuk voor hun rekening namen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als, democratie, overheidsfinanciën, huisvesting, energie en duurzaamheid, voeding, en mobiliteit.
Dit boek raakt voor mij de onderwerpen waar ik vaak over spreek. Vermijd een vlucht naar het verleden of de toekomst. Werk in het heden. Voorspellingen en doemverhalen halen weinig uit; het gaat om perspectief, om handelen, om innovatie, om de bereidheid tot veranderen. Veranderen is een WERKwoord.

'Meer Wel’ lezen?

Download de .pdf
Download de .mobi (indien je Kindle hebt geinstalleerd)
Download de .epub (indien je epub-reader hebt geïnstalleerd)

Meer info, zie https://publiekezaak.nl/