Automotive: “a convincing CASE”

 

Alle veranderingen in 1 zin samenvatten is onmogelijk. Maar met de term CASE komen we een heel eind. Het gaat in de automotive om Connected, Autonoom, Sharing en Elektrisch.

Er gebeurt veel in en rondom die auto. Belangrijke ontwikkelingen kunnen worden samengevat in de term “CASE”,  de zaak. Die 4 letters staan voor:  Connect, Autonoom, Share, Electric. Prachtig allemaal natuurlijk, veelbelovend, en de toekomst van de automotive wordt grotendeels hierdoor bepaald; sterker nog, het is al geen toekomst meer, maar het gebeurt HIER en NU.

visie op sector

Connect is: technologie (hardware en software), toegang tot en gebruik van data, maatschappelijk en economisch nut.
Autonoom is: ondersteunende “bijna autonome” systemen, veiligheid, meer gemak en comfort bij het rijden.
Sharing is: nieuwe business modellen, platforms en mobiliteitsoplossingen  (Mobility as a Service).
Elektrisch is:batterij of waterstof, opladen, capaciteit, grondstoffen, energie en emissies, subsidies, consumentengedrag.

We zitten in een transitie van de auto naar mobiliteit. Zoals altijd met transities zie je een aantal, soms geleidelijke, verschuivingen:
. De auto is een ding, een object; mobiliteit is een service.
. De auto staat op zich, mobiliteit is een kwestie van connectiviteit.
. De auto is een ding op 4 wielen, mobiliteit is multimodaal.
. De auto is een "IK” ding, mobiliteit is een “WIJ” ding.
. De auto is een gesloten systeem, mobiliteit draait op openheid en data.
. De auto verschuift van hardware naar software van product naar service.
. De auto verschuift van privé en bezit naar publiek en gebruik.

De traditionele automotive sector wordt hiermee op zijn kop gezet. Een gesloten top-down ingerichte waardeketen voldoet niet langer. Het draait niet om de auto zoals die nu is met wat kleine aanpassingen en nieuwe technologie. De auto verandert fundamenteel in ontwerp, vormgeving, technologie, gebruik, aandrijving en energie. De functie ervan verandert, de positie van de auto in de economie en in de maatschappij verandert; denk aan verstedelijking, gebouwde omgeving, infrastructuur. Slimme mobiliteit moet een bijdrage leveren aan de grote uitdagingen zoals energietransitie en verduurzaming. Gesloten verticale systemen maken plaats voor open horizontale systemen met nieuwe spelers, met bredere coalities en partnerships, vaak over de grenzen van traditionele sectoren.

Hoe organiseren we dit? En wie doet dat, wat is de rol van de markt en van de overheid? En wat vinden de consumenten eigenlijk?

Kennis Blogs in dit thema: