Automotive: “a convincing CASE”

automotive: CASEAlle veranderingen in 1 zin samenvatten is onmogelijk. Maar met de term CASE komen we een heel eind. Het gaat in de automotive om Connected, Autonoom, Sharing en Elektrisch.

Er gebeurt veel in en rondom die auto. Belangrijke ontwikkelingen kunnen worden samengevat in de term “CASE”,  de zaak. Die 4 letters staan voor:  Connect, Autonoom, Share, Electric.
Prachtig allemaal natuurlijk, veelbelovend, en de toekomst van de automotive wordt grotendeels hierdoor bepaald; sterker nog, het is al geen toekomst meer, maar het gebeurt HIER en NU.

 


Connect is: technologie (hardware en software), toegang tot en gebruik van data, maatschappelijk en economisch nut.


Autonoom is: verschillende fasen in al die ondersteunende “bijna autonome” systemen (Automated Driver Assistance Systems), veiligheid, meer gemak en comfort bij het rijden.
Maar ook aan de trend richting veel minder auto’s maar die veel meer kilometers gaan rijden, aan parkeervoorzieningen, mogelijk lagere autokosten en dus betere betaalbaarheid voor meer mensen.


Sharing is: nieuwe business modellen, platforms en mobiliteitsoplossingen  (Mobility as a Service).


Electrisch is: thema’s als batterij of waterstof, opladen, capaciteit, grondstoffen, energie en emissies, subsidies, consumentengedrag.


 

Kennis Blogs in dit thema: