Hans: de spreker, dagvoorzitter

Hans Groenhuijsen werkte jarenlang als adviseur en interim-manager bij diverse ondernemingen, en in verschillende management- en directiefuncties bij Boer & Croon, Achmea, Athlon, Akzo Nobel, Pon en Rabobank International. Hij was vaak betrokken bij transformaties: reorganiseren en herstructureren, start ups en vernieuwen. Hij werkte in diverse sectoren, met name in de automotive en mobiliteitssector, en de financiele sector.
Inmiddels werkt hij als zelfstandig adviseur op het gebied van strategie, innovatie, en transformatie. Daarnaast is hij actief als spreker en dagvoorzitter, en publiceert hij regelmatig via columns en blogs. Daarbij legt hij makkelijk de verbinding naar onderwerpen als technologie, disruptieve innovatie, verduurzaming, en nieuwe vormen van organiseren en samenwerken.

In zijn inleidingen is hij deels de beschouwer en schetst hij denkbeelden over onze kijk op verleden en toekomst, over trends, over voorspelling en strategie, over verandering, transitie en innovatie.
Hij schetst  niet alleen de grote trends en issues in de wereld zoals technologie, energietransitie, politiek en economie, maar hij kan ook vanuit deze brede context inzoomen: van plaatjes en praatjes naar inzicht en uitzicht, van theorie naar praktijk. Hij hanteert voorbeelden uit zijn eigen praktijk en vanuit de actualiteit.
Hij kan zijn presentaties indien gewenst toespitsen op een bepaalde sector of vraag, op een bepaald thema. Natuurlijk is volledig maatwerk ook mogelijk.

Als spreker en dagvoorzitter kenmerkt hij zich door scherpe analyses, vragen, antwoorden en conclusies; pratend over paradoxen en dilemma’s; vanuit optimisme, “dicht op het publiek”, inspirerend en de interactie zoekend.

Lees verder...