Fase 1:
In een crisis-situatie is het vaak goed om voor korte tijd te stabiliseren, het bedrijf onder controle te krijgen.  De basis voor de toekomst wordt hier gelegd.

Fase 2:
Vaak kan er dan snel al worden doorgeschakeld naar de fase waarin een plan wordt ontwikkeld, en de eerste acties worden uitgevoerd. De basis voor de toekomst wordt doorontwikkeld.

Fase 3:
Daarna kan het grootste deel van de energie worden ingezet op ingrijpender verandering, op echte vernieuwing. Hier worden de grote stappen gemaakt.

Fase 4:
Daarna kan een onderneming met enige regelmaat kiezen voor periodes waarin even tijd wordt genomen voor een lichte consolidatie, terwijl de volgende fase van vernieuwing al wordt voorbereid.

Als het goed is, kan je hiermee wegblijven uit fase 1 en 2, maar een volgende crisis kan een bedrijf (tijdelijk) weer terug naar “AF” sturen.