Register Groenhuijsen Consulting Company b.v.

1. Persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– naam werkgever/bedrijf
– functie/titel
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres.

2. Categorieën betrokkenen.

Betrokkenen zijn te onderscheiden in zakelijke en prive betrokkenen (categorie “friends”).
Zakelijke betrokkenen vallen binnen in 1 van de navolgende categorieën:

. retail (autodealers e.d.)
. importeurs van automobielen
. service providers (leveranciers aan de automotive sector)
. garageformules
. universele garages
. mobiliteitsspelers(bedrijven rondom mobiliteit, smart city, elektrisch rijden etc.)
. verzekeraars
. lease & fleet (leasemaatschappijen, fleet management, mobiliteitsproviders)
. organisaties (brancheverenigingen e.d.)
. pers (vakpers, dagbladpers)
. consultants
. search (executive search, werving en selectie)
. “on the road” , platform rondom automotive met individuele leden
. PE (private equity, participatiemaatschappijen)
. overig (incidentele contacten, niet in 1 categorie onder te brengen contacten etc.)

3. Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden.

Groenhuijsen Consulting Company b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– het verwerken van uw persoonsgegevens (mailadres) zodra u zich via het aanvraagformulier op de website heeft geabonneerd op (gratis) toezending van artikelen e.d. Verwerking vindt plaats via het externe programma Mailchimp. Zie: https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/
– het verwerken van persoonsgegevens via het aanvraag/contactformulier op de website waarmee u verzoekt om contact op te nemen, en/of waarmee u mij boekt als spreker of dagvoorzitter zie: https://www.hansgroenhuijsen.nl/spreker-presentator-dagvoorzitter/ en https://www.hansgroenhuijsen.nl/contact/

4. Bewaartermijn.

Groenhuijsen Consulting Company b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gezien de onder 1) genoemde persoonsgegevens, en de onder 3) genoemde doelen voor verwerving en verwerking van persoonsgegevens, werkt Groenhuijsen Consulting Company voortdurend aan updating van persoonsgegevens. Updating kan bestaan uit het bijwerken/actualiseren van gegevens, het verwijderen van gegevens, en/of toevoeging van nieuwe gegevens. Voor zover nodig zal deze statement daarop worden aangepast.
Bewaartermijn wordt voor alle gegevens om deze reden gesteld op 7 jaar.

5. Datalek.

In geval van een datalek is de directeur/bestuurder van de vennootschap verantwoordelijk.
Voor de afwikkeling en oplossing van alle (dreigingen van) datalekken, aantasting van privacy etc. werkt GCC samen met Sprenger Computers.

6. Gegevens van vennootschap etc.

Groenhuijsen Consulting Company b.v., gevestigd aan Gijsbrecht van Amstelstraat 323 1215 CN Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als persoon en functionaris gegevensbescherming fungeert de directeur en bestuurder van de vennootschap, J.W.A. Groenhuijsen.

Groenhuijsen Consulting Company b.v. handelt onder de namen:
. Hans Groenhuijsen Advies
. Hans Groenhuijsen Advies in Automotive en Mobiliteit
. 4 Fields advies en interim-management.

Contactgegevens:
Groenhuijsen Consulting Company b.v.
Gijsbrecht van Amstelstraat 323
1215 CN Hilversum
+31 (0)6 52589585
Mail: hans@hansgroenhuijsen.nl
website: https://www.hansgroenhuijsen.nl
Kamer van Koophandel 32083007

Ondersteuning bij problemen op het gebied van beveiliging, datalekken, screening en onderhoud van computers en gerelateerde apparatuur etc.:
Sprenger Computeroplossingen
Contactpersoon: Yvonne Sprenger
Koningsweg 2/10
3762 EC Soest
035-6032574
06-24659893