hans-groenhuijsen

Over de schouder, op de leuning of in de stoel.

Het-gesprekDe externe adviseur heeft een duidelijke rol en waarde. Hij biedt aanvullende kennis en inzichten, stelt de juiste vragen, houdt de zaak scherp, levert inspiratie en creativiteit, biedt perspectief en uitdaging.
Uiteraard afhankelijk van de situatie, vervul ik de rol van aanjager, moderator, manager van het proces, projectmanager, en gesprekspartner voor de opdrachtgever. Ik kan over de schouder meekijken, op de stoelleuning gaan zitten, of zelf op de stoel van de manager
plaats nemen.

Ik kan zelf een rol spelen in de uitvoering, de handen uit de mouwen steken. Dat kan door zelf (een flink deel van) de markt- en interne analyses te maken, scenario’s te ontwikkelen, plannen (bijvoorbeeld vanuit strategie-conferenties) uit te werken en (deels) uit te voeren.

Het kan door een project echt te gaan managen of een cluster van deelprojecten aan te sturen. En het kan door tijdelijk de verantwoordelijkheid te nemen op management/directieniveau.

Welke posities en rollen?

Daarmee wordt duidelijk op welke manier ik kan ondersteunen, vanuit verschillende rollen of posities.

  • de pure adviseur
  • de projectmanager
  • tijdelijke versterking op specifieke vraagstukken of functionele gebieden
  • interim-management op directie/senior management niveau (overbrugging, reorganisatie, herstructurering etc.)
  • moderator/facilitator op individueel of groepsniveau en bij strategie-meetings en werkconferenties
  • dagvoorzitter op congressen en in-company meetings
  • spreker, inleider; schrijver, publicist en verteller.

Alleen of samen?

Ik geloof in het belang van samenwerking, ook in mijn eigen werk. Niet alles onder eigen dak willen ontwikkelen en zelf doen, maar samen werken op basis van kennis en competenties die elkaar aanvullen, die direct nuttig zijn binnen het kader van een opdracht.

Daarbij is het van belang dat er heldere afspraken worden gemaakt tussen opdrachtgever en externe partijen, over ieders bijdrage, planning, kosten en verantwoordelijkheden.

Ik werk samen met verschillende partijen. Ieder met zijn eigen specialisme, zijn eigen competenties. Per geval kan worden bekeken wat wenselijk, efficient en effectief is.