mobiliteit-smartWe zitten in een transitie van de auto naar mobiliteit. Zoals altijd met transities zie je een aantal, soms geleidelijke, verschuivingen:
De auto is een ding, een object; mobiliteit is een service.
De auto staat op zich, mobiliteit is een kwestie van connectiviteit.
De auto is een ding op 4 wielen, mobiliteit is multimodaal.
De auto is een "IK”ding, mobiliteit is een “WIJ”ding.
De auto is een gesloten systeem, mobiliteit draait op openheid en data.

De traditionele automotive sector wordt hiermee op zijn kop gezet. Een gesloten top-down ingerichte waardeketen voldoet niet langer. Het draait niet om de auto zoals die nu is met wat kleine aanpassingen en nieuwe technologie. De auto verandert fundamenteel in ontwerp, vormgeving, technologie, gebruik, aandrijving en energie.

De functie ervan verandert, de positie van de auto in de economie en in de maatschappij verandert; denk aan verstedelijking, gebouwde omgeving, infrastructuur.

Slimme mobiliteit moet een bijdrage leveren aan de grote uitdagingen zoals energietransitie en verduurzaming. Gesloten verticale systemen maken plaats voor open horizontale systemen met nieuwe spelers, met bredere coalities en partnerships, vaak over de grenzen van traditionele sectoren.

Hoe organiseren we dit? En wie doet dat, wat is de rol van de markt en van de overheid?
En wat vinden de consumenten eigenlijk?

 

Kennis Blogs in dit thema: