Minder niet en meer wel, minder praten en meer doen, minder nee en meer ja.

Ik werkte in 2020-2021 mee aan het boek “MEER WEL”.  Met een team hebben we een bijdrage geleverd over het onderwerp “mobiliteit”.
Koos Burgman en ik  waren de trekkers van dit team. Het team bestond uit : Marieke van Lier Lels, Walther Ploos van Amstel, Ronald Steinmetz,
Lukas van der Kroft, Vincent Everts en Willem Christiaan van Manen.

‘Meer Wel’ analyseert de stand van zaken en kansen met betrekking tot de publieke zaak structuren en draagt denkrichtingen en oplossingen aan.
Verspreid over zestien teams hebben rond 150 mensen, afkomstig uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, organisaties en overheid, meegeschreven.
Het team mobiliteit schreef Hoofdstuk 11 “slim, snel en schoon bewegen”  (vanaf pag. 197) gaat over mobiliteit.

 ‘Meer Wel’ lezen? Download het boek gratis via : https://publiekezaak.nl/wp-content/uploads/2022/01/BOEK-MEER-WEL-4e-DRUK-DEF.pdf

 

Doel van het ‘Meer Wel’    project.

‘Meer Wel’  had vooral ten doel de maatschappij te overtuigen, dat een serieuze bezinning en debat over fundamentele herinrichting  van onze hele maatschappelijke
infrastructuur, inclusief de daarbij behorende instellingen, hard nodig is. Daarnaast wilden we ter illustratie creatieve ideeën aandragen voor een dergelijke
hervorming en daarmee ‘renaissance’ van onze maatschappij onder het motto ‘Create the Future’. De volgende thema’s zijn uitgewerkt: