innovatieInnovatie gaat vaak over technologie, grote successen. Maar innovatie gaat verder, en heeft betrekking op organiseren, besturen, samenleven. Innoveren gaat over een eindproduct maar ook over de weg daarnaar toe. Maar hoe doe je dat, innoveren? wat maakt je succesvol?

Technologie pusht verandering, de markt wil vernieuwing, en de wereld vraagt om oplossingen van grote vraagstukken rondom energie, klimaat, welvaart en welzijn. Deze drie krachten versterken en versnellen elkaar.

Innovatie is daarmee niet alleen een kwestie van techniek en “hardware”, maar heeft ook betrekking op organisatie, bestuur, samenleven. Innoveren gaat niet alleen om het resultaat, het eindproduct. Innovatie gaat ook over de weg daarnaar toe, het proces.

Verandering is een "ding", veranderen is een werkwoord. Veranderen is leuk, spannend maar ook lastig. Dat vraagt om anders en dwars denken, om innoveren, om samenwerking en draagvlak. Veranderen en innoveren kunnen lastig zijn, worden ervaren als verstoring. Maar er ontstaan ook mogelijkheden om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, dingen beter en slimmer te doen, om een betere wereld te bouwen. Geloof in maakbaarheid, in mogelijkheden om te verbeteren, hoort daarbij. Realiteitszin is evenzeer een must. Samenwerking en partnerships vormen in toenemende mate het juiste antwoord op snelheid en complexiteit van de markt en marktvraag. Fusies en overnames zijn belangrijke strategische opties.