Beter doen is altijd mooi. Maar vaak is de scope te beperkt. We blijven een beetje hetzelfde doen. Goed analyseren, kijken, begrijpen (soms door te meten) is van belang.

Performance verbetering (topline of bottomline) gaat vaak onder de vlag van een oude managementwijsheid , “meten is weten”. Zo simpel is het niet; er zijn wat tussenstapjes.

Meten leidt tot data, data leidt tot informatie, die je vervolgens moet absorberen, kennen en begrijpen; van daaruit komt de vertaling naar en de planning van acties, de actie zelf en tot slot het resultaat. En daar komt het nodige stuurwerk, corrigeren en bijstellen aan te pas.

Veel is niet meetbaar maar wel relevant, veel gaat over toekomst en niet over verleden, gaat over onzekerheid en niet over (quasi) zekerheid. Vaak meten we wat we kunnen meten, we zien wat we willen zien en direct kunnen waarnemen, en we schieten dus vaak tekort, kijken verkeerd en doen de verkeerde dingen.

Wij helpen met het op de goede manier kijken, naar de juiste dingen, met vervolgens de analyse en conclusies waar de verbetering zit.