Hans Groenhuijsen

Samenwerken wordt cruciaal. Complexiteit en snelheid van verandering is dwingend, technologie duwt en dwingt, consumenten veranderen, producten worden diensten. Samenwerking inrichten vraagt veel. Wij kunnen verbinden, samenwerking op de goede manier tot stand brengen en inrichten.

“Anders” gaat ook vaak over innoveren, over vernieuwen; soms beperkt tot wat kleinere aanpassingen in organisatie, proces, of product; soms ingrijpend, “disruptief”.

Samenwerking gaat verder dan een trend, een mode. Ook samenwerking vraagt om een gestructureerde aanpak; waarom willen we samenwerken, op welk gebied, wat zijn verwachtingen, wat is het alternatief, hoe regel je het formeel en juridisch, en qua besturing, hoe zorg je voor draagvlak, wat zijn afbreukrisico’s, wanneer komt samenwerking aan zijn einde, is fusie of overname een alternatief?