Marketing bijziendheid

Marketing bijziendheid

Levitt (artikel “marketing myopia” in Harvard Business Review 1960) vond dat we eigenlijk allemaal bijziend waren geworden. In het kort kwam zijn betoog er op neer dat een bedrijf zichzelf vanuit een bredere oriëntatie diende te definiëren, ofwel van...

Lees verder

Marktoriëntatie

Marktoriëntatie

Veronderstelling is, dat er een positief verband bestaat tussen de mate van marktoriëntatie enerzijds en de prestatie van een onderneming anderzijds. Marktoriëntatie kan betrekking hebben op afnemers resp. (potentiele) klanten en op concurrenten. De ...

Lees verder

1 van die 4 P’s in de klassieke marketingmix

1 van die 4 P’s in de klassieke marketingmix

Wat kan je allemaal doen met de prijs, één van de klassieke marketinggereedschappen? Wat is de drijvende kracht? volume en marktaandeel of winst (gerelateerd aan dat volume)? Een lekker veilige situatie met een stijgende winst bij een gelijkblijvend ...

Lees verder