1 van die 4 P’s in de klassieke marketingmix

1 van die 4 P’s in de klassieke marketingmix

Wat kan je allemaal doen met de prijs, één van de klassieke marketinggereedschappen? Wat is de drijvende kracht? volume en marktaandeel of winst (gerelateerd aan dat volume)? Een lekker veilige situatie met een stijgende winst bij een gelijkblijvend ...

Lees verder
Innovatie: kunst, kunde en gedrag

Innovatie: kunst, kunde en gedrag

Innovatie kan worden afgezet tegen twee dimensies: de mate van verandering in het gedrag van aanbieders, en in het gedrag van de consument. Veranderingen in beide gedragspatronen kunnen groot of klein zijn. De groot-groot combinatie houdt een grote v...

Lees verder
Flexibiliteit en variëteit

Flexibiliteit en variëteit

Meer en snellere verandering? Veronderstelling hierbij is dat het type flexibiliteit moet passen bij de mate van turbulentie in de omgeving. Turbulentie wordt bepaald door complexiteit, voorspelbaarheid en dynamiek. Op de ene dimensie wordt gekeken n...

Lees verder
De auto als “centre of the universe”

De auto als “centre of the universe”

Het aantal diensten dat onder de vlag van connected car is of wordt ontwikkeld is eindeloos. Het risico is dat er een soort overkill plaats vindt. Er worden teveel gadgets en functionaliteiten toegevoegd met een negatieve impact op overzichtelijkheid...

Lees verder
Middelen en doelen

Middelen en doelen

De “vuilnisbak” metafoor (“the garbage can”) van March is gemeen; hij gaat over de wonderlijke relatie tussen problemen, doelen enerzijds en oplossingen en middelen anderzijds. March zegt eigenlijk dat ons rationele idee dat er problemen zijn, waar w...

Lees verder
Car of the future: big trends.

Car of the future: big trends.

Deze trends lijken in een aantal opzichten op de algemene trends voor de automotive sector. Belangrijke ontwikkelingen rondom de connected en autonome auto zijn uiteraard de grote verschuiving in structuur en macht als het gaat om auto en mobiliteit ...

Lees verder
Espoused theory en theory in use: zeggen en doen

Espoused theory en theory in use: zeggen en doen

Al eerder kwam Argyris voorbij. Het “theory” model is breed toepasbaar, op allerlei situaties, in bedrijfsleven en privé, hoogdravend strategisch en in operationele details. Hier een voorbeeld, wederom met een wat cynische ondertoon. Maar de boodscha...

Lees verder
Samen en alleen: the magic word:  synergy

Samen en alleen: the magic word: synergy

De synergie-vraag; echt waar: het woord “synergie” werd op een goed moment zoveel gebruikt (en vaak misplaatst) dat in sommige bedrijven het woord in de ban werd gedaan. Het woord mocht niet meer worden gebruikt zodat al snel cryptische verwijzingen ...

Lees verder

Big (en Small) Data in de automotive

De impact van big data is groot. Fabrikanten claimen met enig recht toegang tot technische data, terwijl de consument het liefst bepaalt wie welke data in handen krijgt. De overheid balanceert tussen die belangen, maar moet ook waken over privacy, ve...

Lees verder

De toekomst van automotive

Verandering is de constante factor in de automotive, soms gedreven door de crisis maar veel vaker een kwestie van fundamentele trends. de keten wordt omgekeerd van aanbod- naar vraag-gedreven, de gesloten “value chain” ontwikkelt zich tot...

Lees verder