Blockchain is mensenwerk.

Blockchain is mensenwerk.

1. De volgende revolutie? Een revolutie? Dat zou goed kunnen. Blockchain heeft veel potentie, maar zoals wel vaker zal het succes geleidelijk komen; geen kwestie van decennia, wel een zaak van jaren. We moeten anders organiseren, technologie kent nog (altijd) de nodige uitdagingen, de markt is er nog niet 100% klaar voor (acceptatie), juridisch zij...

Lees verder

Blockchain, Wat nu weer?

Blockchain, Wat nu weer?

Dan waren we net gewend aan supply chains, value chains, channels, journeys en wat dies meer zij. En dan moeten we zo nodig aan de slag met de blockchain. Kort wat uitleg. 1. Wat is het? Binnen een block chain wordt een keten(chain dus) gemaakt van unieke transacties dit gebeurt zonder de bekende centrale autoriteit […]

Lees verder

Verandering volgens de wet

Verandering volgens de wet

We bedenken wetten over het verloop van verandering en innovatie. Essentie is heel veel snelheid. Je mag nog kiezen: evolutionair of revolutionair aanpassen. 1. De wetten van Moore en Kurzweil. Om grip te krijgen op de wereld om ons heen, om die wereld een beetje handig te beschrijven, formuleren we vaak wetten. Ook over verandering […]

Lees verder

Innoveren in soorten en maten

Innoveren in soorten en maten

Daar zijn boekenkasten over vol geschreven. Maar in een paar zinnen zit het zo. Verbeteren gaat over aanpassingen maken in het bestaande. Vernieuwen gaat over echt nieuwe dingen doen, nieuwe producten maken etc. Innoveren is vernieuwen op een manier die nut en effectiviteit ten goede komen: de consument heeft er op een of andere manier […]

Lees verder

De balans tussen stabiliteit en dynamiek

De balans tussen stabiliteit en dynamiek

Dit is het derde artikel in een serie van drie over organiseren en innoveren. Wat zijn de gevolgen van grote veranderingen in de omgeving voor de manier waarop we organiseren? Hoe kan je een onderneming het beste organiseren als je wilt innoveren? Wat is de truc? Innoveren in organiseren, of organiseren om te innoveren? In […]

Lees verder

Organiseren en innoveren à la carte: agile, scrum, lean?

Organiseren en innoveren à la carte: agile, scrum, lean?

Wat is dat Agile,en Scrum? wat zijn de doelen en ambities? welke problemen worden opgelost? en tegen welke beperkingen lopen we aan? 1. Wat is het eigenlijk? Het is lastig om nu precies te duiden waar we het over hebben. Gaat het om een methodiek, een aanpak, een filosofie, bron van inspiratie, een gedachtegoed? Of […]

Lees verder

De kunst van organiseren en innoveren

De kunst van organiseren en innoveren

1. De kunst van organiseren en innoveren Met de regelmaat van de klok worden er nieuwe theorieën en modellen gelanceerd op het gebied van organisatie, management, strategie, innovatie; er is een complete industrie ontstaan met boeken(veel “how to….”), congressen, trainingen, manuals, coaches en adviseurs. Denk aan wat willekeurige voorbeelden zoals...

Lees verder

Gij zult innovatief zijn

Gij zult innovatief zijn

Behoud en vernieuwing: gij zult innovatief zijn. Natuurlijk is (succesvol) vernieuwen niet vandaag of gisteren. Het vormt één van de essenties van ondernemerschap en is wezenlijk voor de groei en continuïteit van de gemiddelde onderneming, en is ook de drijvende kracht (geweest) achter verhoging van welvaart en vergroting van ons welzijn. In dit ve...

Lees verder

Innovatie: kunst, kunde en gedrag

Innovatie: kunst, kunde en gedrag

Innovatie kan worden afgezet tegen twee dimensies: de mate van verandering in het gedrag van aanbieders, en in het gedrag van de consument. Veranderingen in beide gedragspatronen kunnen groot of klein zijn. De groot-groot combinatie houdt een grote verandering in t.a.v. zowel aanbiedergedrag als consumentengedrag. Revolutionaire innovaties creëren ...

Lees verder