Het zijn interessante en roerige  tijden. Natuurlijk is het dan goed om te kijken naar heden en toekomst.  Maar het is ook interessant en nuttig om af en toe  terug te kijken. Het verleden is als een spiegel, als een bron van inspiratie, een “houvast”. Het geeft aan waar een onderneming vandaan komt, wat het succes heeft gemaakt, wat de identiteit en waarden van een onderneming zijn.  Bedrijfsgeschiedenis houdt zich hier mee bezig.

Een bedrijf nadert een jubileum of gaat binnenkort fuseren, er is een wisseling van de wacht; er is een interesse in dat eigen verleden. Kortom, allerlei momenten waarop een bedrijf kan kiezen om de eigen geschiedenis eens te bekijken en goed vast te leggen.

Ik studeerde nieuwste en sociaaleconomische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en bedrijfskunde aan de TH Delft. Bedrijfsgeschiedenis is meer dan een boekje, een verzameling anekdotes.  Ik kan een beroep doen op een bureau dat zich specialiseert in bedrijfsgeschiedenis. Samen kunnen we het hele traject doen: onderzoek en analyse, schrijfwerk en redactie, vormgeving, productie.  Dat kan leiden tot een jubileumboek, een magazine, een expo, digitale uitingen enz.

 


Wil je meer info over bedrijfsgeschiedenis?

Of heb je misschien een vraag?

Bel of mail me en je hoort spoedig van mij.

Telefoon: 06-52589585

of  Mail me via deze link