automotive: CASE

Automotive: de markt.

 

automotive: de marktDe automotive sector gaat op zijn kop, de oude gesloten waardeketen is voorbij: nieuwe technologie, nieuwe business modellen, ander consumentengedrag, nieuwe spelers.

Auto’s worden een steeds groter probleem maar ze vormen ook een deel van de oplossing.
Connectiviteit, autonoom rijden, elektrische auto’s, en sharing gaan een grote bijdrage leveren aan de invulling van de steeds groter wordende behoefte aan mobiliteit.

Energietransitie, verduurzaming, en een betere en veiliger benutting van infrastructuur vormen de grote thema’s. Technologie en veranderend consumentengedrag zijn de grote drijvende krachten.

De traditionele automotive sector wordt op zijn kop gezet. Een gesloten top-down ingerichte waardeketen voldoet niet langer. Het draait niet om de auto zoals die nu is met wat kleine aanpassingen en nieuwe technologie. De auto verandert fundamenteel in ontwerp, vormgeving, technologie, gebruik, aandrijving en energie. De functie ervan verandert, de positie van de auto in de economie en in de maatschappij, en de invulling van mobiliteit verandert.

Gesloten verticale systemen maken plaats voor open horizontale systemen met nieuwe spelers, met bredere coalities en partnerships, vaak over de grenzen van traditionele sectoren.

 

Automotive: de technologie

automotive: de technologieTechnologie is dominant, de auto is een rijdend platform binnen dat grote Internet of Things.
De automotive wereld ondergaat die disruptie, en de consument krijgt in ruil voor al die veranderingen toegang tot meer comfort, veiligheid en fun.

De auto is niet langer een ding met een functie (van A naar B) en wat design en imago De auto is niet een op zichzelf staand voorwerp, maar is onderdeel van een groter geheel, van het Internet of Things.

De auto is “slechts” een rijdende PC, een complex ICT platform. Enorme hoeveelheden data uit die auto stellen ons in staat om (auto)rijden veiliger en comfortabeler te maken, om onderhoud beter te plannen en goedkoper te maken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Auto’s kunnen op basis van data steeds meer taken zelf uitvoeren, of vrijwel compleet autonoom gaan rijden.

De invloed hiervan op de consument is groot, en de hele automotive wereld gaat op zijn kop. Fundamentele vraag is: blijft de auto de basis, de kern, maar met allerlei technologie eromheen, of zijn het high tech ondernemingen en service providers die dominant worden, waarbij die auto een  ondergeschikte rol speelt als een onderdeel van een grotere virtuele wereld?

En daarmee ontstaan nieuwe vraagstukken over het eigendom van data, de toegankelijkheid en het gebruik ervan, issues rondom privacy en veiligheid, mogelijke marktverstoring en machtsconcentratie. En uiteindelijk rest de vraag wat de voordelen zijn van al die data voor de consument. En hoe komt de economische waarde van die data terecht bij de consument?

 

Automotive: “a convincing CASE”

automotive: CASEAlle veranderingen in 1 zin samenvatten is onmogelijk. Maar met de term CASE komen we een heel eind. Het gaat in de automotive om Connected, Autonoom, Sharing en Elektrisch.

Er gebeurt veel in en rondom die auto. Belangrijke ontwikkelingen kunnen worden samengevat in de term “CASE”,  de zaak. Die 4 letters staan voor:  Connect, Autonoom, Share, Electric.
Prachtig allemaal natuurlijk, veelbelovend, en de toekomst van de automotive wordt grotendeels hierdoor bepaald; sterker nog, het is al geen toekomst meer, maar het gebeurt HIER en NU.
Tijd om te kijken naar een aantal vragen bij deze 4 grote trends:

  • wat is het, en wat lost het op?  wat gaat het kosten, wat zijn mogelijke nadelen?
  • wat is de invloed op alle spelers in de autowereld, en vooral: wat betekent het voor de consument?

Denk bij Connect aan technologie (hardware en software), toegang tot en gebruik van data, maatschappelijk en economisch nut.

Denk bij Autonoom aan de verschillende fasen in al die ondersteunende “bijna autonome” systemen (Automated Driver Assistance Systems), veiligheid, meer gemak en comfort bij het rijden.
Maar ook aan de trend richting veel minder auto’s maar die veel meer kilometers gaan rijden, aan parkeervoorzieningen, mogelijk lagere autokosten en dus betere betaalbaarheid voor meer mensen.

Denk bij sharing aan nieuwe business modellen, platforms en mobiliteitsoplossingen  (Mobility as a Service).

Denk bij de Electrische auto aan thema’s als batterij of waterstof, opladen, capaciteit, grondstoffen, energie en emissies, subsidies, consumentengedrag.

En tot slot: bedenk dat zoals zo vaak trends elkaar versterken en versnellen, waardoor compleet nieuwe combinaties ontstaan, bijvoorbeeld : de autonoom rijdende gedeelde elektrisch aangedreven auto, die optimaal functioneert door 100% connectiviteit met de weg, met berijders, met service providers etc.