automotive: de marktDe automotive sector gaat op zijn kop, de oude gesloten waardeketen is voorbij: nieuwe technologie, nieuwe business modellen, ander consumentengedrag, nieuwe spelers.

Auto’s worden een steeds groter probleem maar ze vormen ook een deel van de oplossing.
Connectiviteit, autonoom rijden, elektrische auto’s, en sharing gaan een grote bijdrage leveren aan de invulling van de steeds groter wordende behoefte aan mobiliteit.

Energietransitie, verduurzaming, en een betere en veiliger benutting van infrastructuur vormen de grote thema’s. Technologie en veranderend consumentengedrag zijn de grote drijvende krachten.

De auto is “slechts” een rijdende PC, een complex ICT platform. Enorme hoeveelheden data uit die auto stellen ons in staat om (auto)rijden veiliger en comfortabeler te maken, om onderhoud beter te plannen en goedkoper te maken. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Fundamentele vraag is: blijft de auto de basis, de kern, maar met allerlei technologie eromheen, of zijn het high tech ondernemingen en service providers die dominant worden, waarbij die auto een  ondergeschikte rol speelt als een onderdeel van een grotere virtuele en datagedreven wereld? En daarmee ontstaan nieuwe vraagstukken over het eigendom van data, de toegankelijkheid en het gebruik ervan, issues rondom privacy en veiligheid.

 

Kennis Blogs in dit thema: