automotive: CASE

automotive: de marktDe automotive sector gaat op zijn kop, de oude gesloten waardeketen is voorbij: nieuwe technologie, nieuwe business modellen, ander consumentengedrag, nieuwe spelers.

Auto’s worden een steeds groter probleem maar ze vormen ook een deel van de oplossing.
Connectiviteit, autonoom rijden, elektrische auto’s, en sharing gaan een grote bijdrage leveren aan de invulling van de steeds groter wordende behoefte aan mobiliteit.

Energietransitie, verduurzaming, en een betere en veiliger benutting van infrastructuur vormen de grote thema’s. Technologie en veranderend consumentengedrag zijn de grote drijvende krachten.

De auto is niet langer een ding met een functie (van A naar B) en wat design en imago De auto is niet een op zichzelf staand voorwerp, maar is onderdeel van een groter geheel, van het Internet of Things.

De auto is “slechts” een rijdende PC, een complex ICT platform. Enorme hoeveelheden data uit die auto stellen ons in staat om (auto)rijden veiliger en comfortabeler te maken, om onderhoud beter te plannen en goedkoper te maken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Auto’s kunnen op basis van data steeds meer taken zelf uitvoeren, of vrijwel compleet autonoom gaan rijden.

Fundamentele vraag is: blijft de auto de basis, de kern, maar met allerlei technologie eromheen, of zijn het high tech ondernemingen en service providers die dominant worden, waarbij die auto een  ondergeschikte rol speelt als een onderdeel van een grotere virtuele en datagedreven wereld?

En daarmee ontstaan nieuwe vraagstukken over het eigendom van data, de toegankelijkheid en het gebruik ervan, issues rondom privacy en veiligheid, mogelijke marktverstoring en machtsconcentratie. En uiteindelijk rest de vraag wat de voordelen zijn van al die data voor de consument. En hoe komt de economische waarde van die data terecht bij de consument?

 

Kennis Blogs in dit thema: