WAT en HOE doen we het? Consultancy in automotive en mobiliteit.

We komen graag in actie bij wat complexere vraagstukken. De aanpak verschilt, is eigenlijk altijd maatwerk. Maar altijd wel vanuit een “standaard gereedschapskist”: met veel kennis en kunde, veel tools voor analyses, discussies, visieontwikkeling, het maken van keuzes e.d. Het begint met een gesprek.
Strategie kan vaak als start worden aangepakt: de eerste analyse, visie en koers, de grote issues. Dat kan via een korte ronde van gesprekken en beknopte analyse. Het kan ook de vorm krijgen van een expeditie met een groep deelnemers vanuit de onderneming of met korte periodieke meetings met bestuurders en/of commissarissen.

Het gesprek.

Dat klinkt simpel, en dat is het eigenlijk ook. Het gesprek, de dialoog, brengt ons verder. Met wat spelregels: praten maar vooral ook luisteren, vragen en antwoorden, open en gesloten(ja/nee) vragen, vertrouwen en respect.

De verkenning.

Het gaat om een snelle verkenning op basis van één of enkele gesprekken, en zeer beknopte informatie. Wat is er aan de hand? Wat zijn de vragen? In kaart brengen, afbakenen, een enkel advies, daar gaat het om. Eventueel resulterend in een eerste voorstel.

Strategie.

Visie- en strategie ontwikkeling staan al ruim 30 jaar op ons lijstje, het liefst in directe interactie met directies, commissarissen, andere interne en externe spelers. En leidend tot actie en resultaat.

Twee voorbeelden:
strategie-expeditieMet een “strategie-expeditie” beginnen we met een korte interne en externe analyse, geven daarbij richting en stellen de juiste vragen. We betrekken daarbij direct een groep mensen aan de kant van de opdrachtgever: korte bondige relevante informatie, korte doorlooptijd, grote impact. Volgende stap is een strategie-conferentie die een strategische visie oplevert, plus een aantal gebieden waarop verder plannen moeten worden uitgewerkt. Wij leveren de begeleiding, inbreng van kennis en suggesties en procesmanagement. Een korte en snelle aanpak welke visie, richting, betrokkenheid en energie oplevert.

Een andere insteek is ”met de voeten op tafel”. Hierbij begeleiden we management en/of commissarissen rondom strategische issues. Dit kan door rondom een of meer belangrijke momenten (kwartaalverslagen, jaarverslag, budget e.d.) één of enkele dagdelen langs te komen voor gesprekken, begeleiding, en soms beknopte uitwerking van een bepaald thema. We kunnen het coachen noemen, of “spiegelen”.

Het-gesprekOver de schouder, op de leuning of in de stoel.

De externe adviseur heeft een duidelijke rol en waarde. Hij biedt aanvullende kennis en inzichten, stelt de juiste vragen, houdt de zaak scherp, levert inspiratie en creativiteit, biedt perspectief en uitdaging.
Uiteraard afhankelijk van de situatie, vervul ik de rol van aanjager, moderator, manager van het proces, projectmanager, en gesprekspartner voor de opdrachtgever. Ik kan over de schouder meekijken, op de stoelleuning gaan zitten, of zelf op de stoel van de manager
plaats nemen.

Ik kan zelf een rol spelen in de uitvoering, de handen uit de mouwen steken. Dat kan door zelf (een flink deel van) de markt- en interne analyses te maken, scenario’s te ontwikkelen, plannen (bijvoorbeeld vanuit strategie-conferenties) uit te werken en (deels) uit te voeren.

Het kan door een project echt te gaan managen of een cluster van deelprojecten aan te sturen. En het kan door tijdelijk de verantwoordelijkheid te nemen op management/directieniveau.

Welke posities en rollen?

Daarmee wordt duidelijk op welke manier ik kan ondersteunen, vanuit verschillende rollen of posities.

  • de pure adviseur
  • de projectmanager
  • tijdelijke versterking op specifieke vraagstukken of functionele gebieden
  • interim-management op directie/senior management niveau (overbrugging, reorganisatie, herstructurering etc.)
  • moderator/facilitator op individueel of groepsniveau en bij strategie-meetings en werkconferenties
  • dagvoorzitter op congressen en in-company meetings
  • spreker, inleider; schrijver, publicist en verteller.

Alleen of samen?

Ik geloof in het belang van samenwerking, ook in mijn eigen werk. Niet alles onder eigen dak willen ontwikkelen en zelf doen, maar samen werken op basis van kennis en competenties die elkaar aanvullen, die direct nuttig zijn binnen het kader van een opdracht.

Daarbij is het van belang dat er heldere afspraken worden gemaakt tussen opdrachtgever en externe partijen, over ieders bijdrage, planning, kosten en verantwoordelijkheden.

Ik werk samen met verschillende partijen. Ieder met zijn eigen specialisme, zijn eigen competenties. Per geval kan worden bekeken wat wenselijk, efficient en effectief is.