In een vorige blog over WLTP, gaf ik al aan dat er over deze meetmethode en de uitkomsten daarvan discussie mogelijk is, om het maar vriendelijk te zeggen. WLTP is een officiële testmethode om bij auto’s een aantal waarden vast te stellen die betrekking hebben op uitstoot, verbruik, actieradius etc. Mooi dus, in eerste instantie lijkt het oude adagium “Meten is Weten” hier van toepassing. Als je veel meet, dan weet je ook veel. Maar in de kritieken hierop klinkt door dat als je onvolledig/verkeerd meet, je dus ook niet alles weet, niet het juiste weet.

Amerika heeft zijn eigen systeem (EPA), evenals China trouwens (CLTC). Amerika zit vaak lager in range dan WLTP rond 14%; CLTC zit vaak hoger dan WLTP, 15% en meer.  Bij de Chinese systematiek is, deels, een andere weg bewandeld. China heeft duizenden auto’s enkele jaren gevolgd met een hausse aan data, en deze verrijkt met data van fleetowners. Mede hierdoor is een norm ontstaan die past bij het gemiddelde autogebruik en rijgedrag in China (veel woon-werk, enorme stedelijke agglomeraties, hogere temperatuur); waarmee niet het bewijs is geleverd dat het systeem en de toepassing ervan leiden tot een hoge mate van betrouwbaarheid.

The proof of the pudding is in the ….

Het gezegde is natuurlijk: “the proof of the pudding is in the eating”; zo is het op culinair gebied.
Maar bij auto’s is het meer: “the proof of the car is in the driving”. En dat doen we dus op grote schaal. Je zou kunnen zeggen dat er een paar honderd miljoen autobezitters zijn die hun auto testen, en het altijd beter weten dan die officiële test-jongens. Telkens weer blijkt dat de uitkomsten van al die testen niet overeenkomen met de praktijk zoals die wordt ervaren door de gebruiker/eigenaar van de auto. Dit heeft een groot aantal oorzaken.

Een vergelijking met eindeloos veel onbekenden.

Om te beginnen verkeerde/onvolledige etc. normen in theorie, niet adequate testprotocollen, die kennelijk ver afstaan van de realiteit. Al eerder was dit rond 2017 reden om de toen bestaande testprocedures (NEDC) te vervangen door de huidige vernieuwde WLTP.
Een auto in de praktijk wijkt qua uitrusting/massa etc. af van de auto in de test (hoewel daar behoorlijk rekening mee wordt gehouden). Het gebruik van de auto wijkt af van de test/theorie. Het gedrag van de berijder wijkt af: anders sturen, accelereren, remmen, gas geven/de bekende zware rechtervoet. Bedenk daarbij dat zeker in een EV dat accelereren een extra attractie op zich is; wow, wat een vermogen en zo stil….

Temperatuur is een belangrijke variabele (buiten, maar zelfs de accu/batterij, koeling ervan etc.). Ook qua temperatuur wordt er tijdens het testen enige variatie toegepast. Belangrijk (in relatie tot buitentemperatuur) is het gebruik van airco of verwarming. Banden, spanning en de belasting ervan (acceleratie, remmen, tractie) spelen een rol. Vooruit, nog een detail: hoe zit het met laden, gewoon of snel, laadverlies?  Wordt er gereden in de stad, buiten- of snelweg, snel of langzaam, files of niet, soort/kwaliteit van wegdek, vlakke weg of hoogteverschil.

Voor de consument is verder, vooral op termijn, van belang wat er gebeurt met de batterij. Hoeveel cycles kan je doen (opladen/ontladen), wat is de levensduur van een batterij, wat is de “degeneratie” van de batterij (geleidelijk aan minder capaciteit, slechter opladen etc.?). Een waarschuwing vooraf: je kunt niet alles vangen in regels, in een testprocedure. Niet alle genoemde variabelen kan je meenemen. Maar het is op zijn minst onbevredigend om, zoals in de huidige situatie, te volstaan met de opmerking: we kunnen niet volledig zijn; accepteer maar dat jouw auto in de praktijk 10, 20 of meer procent afwijkt van die fraaie metingen in test-situatie. En ook al wijken die testresultaten af van de praktijk, je hebt in ieder geval een min of meer “objectieve” norm waarmee je een indruk hebt, en verschillende auto’s kunt vergelijken.

De industrie heeft nog steeds die smet van het Dieselschandaal in 2015. De suggestie van fraude blijft boven de markt hangen. Waarschijnlijker lijkt het dat de industrie er alle belang bij heeft om haar concurrentiepositie veilig te stellen, eisen vanuit de overheid te matigen en te temporiseren, nieuwe technologie geleidelijk te laten landen in ontwerp en productie, de eigen industrie te beschermen, denk aan de fricties met China.

WLTP in de revisie?

Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om al deze variabelen mee te nemen in een testprocedure. In de WLTP, de testmethode voor auto’s, wordt een auto, zij het dus beperkt, onder verschillende waarden voor diverse variabelen getest; denk aan temperatuur, snelheid. Voor een deel is verbetering denkbaar, door de nu nog vrij simpele en korte (in tijd en afstand) test uit te breiden en variëren.  Daarnaast ligt het allicht voor de hand om bestaande technologie en bestaande datasets te gebruiken. Data van grotere aantallen voertuigen (particulier) en een schat aan data bij bijvoorbeeld fleet owners/leasemaatschappijen moet een welkome aanvulling kunnen bieden op de uiteindelijk relatief beperkte dataset uit een test.

Het is wel goed om nog eens vast te stellen waarom we eigenlijk al die regels hebben. Het lijkt soms op een spel waarin overheden, instanties, bedrijfsleven etc. bezig met formele regels, (non)compliance, en een rituele dans etc. Het zou goed zijn (zoals vaker met regels) om dit systeem meer op te tuigen voor de markt en dan met name de consument: goede, juiste, volledige en begrijpelijke informatie die de vragen beantwoordt die leven in de markt. De overheid blijft dan overigens een rol spelen als het aankomt op handhaving, op straffen/belonen, op vertaling waar nodig in (fiscale) wetgeving.

Hoe groot zijn de verschillen?

Dat kan sterk variëren per merk/model. En de WLTP was en is al een flinke verbetering t.o.v. de oude testprocedures voor 2018, de NEDC. Om een richting te noemen: stel dat een fabrikant zegt dat de range 100 km. is, dan zal dit volgens WLTP liggen rond de 90 km. In de praktijk is de uitkomst 70-80 km. Kortom: houd bij een EV zo’n 65 tot 70% aan van de opgegeven waarde en je zit veilig (maar dus wel met 30% minder range dan je misschien had aangenomen). Overigens zijn de uitkomsten bij benzine (24%) en bij diesel (18%) ook aan de optimistische kant, minder zuinig dus dan fabrieksopgave. Over deze afwijkingen zijn inmiddels bibliotheken volgeschreven.

(eerdere mail over dit onderwerp op 11 juni: WLTP, over auto’s en feiten : verbruik, actieradius en CO2.

afbeelding:pixabay.

Hans Groenhuijsen, 13 juni 2024.

T                                   06-52 58 95 85
M                                  hans@hansgroenhuijsen.nl
I                                    https://www.hansgroenhuijsen.nl
Linkedin                     https://www.linkedin.com/in/4fieldshansgroenhuijsen/

. Alle artikelen en blogs , zie: https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/
. wekelijks mijn blog ontvangen ? Meld je aan via “aanvraag artikelen” op
https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/
. ©alle rechten voorbehouden Hans Groenhuijsen, 2024.