Autonoom en connected : Voorspellingen uit het verleden.

McKinsey publiceert vaak over de automotive, de trends. Dit keer een publicatie uit 2019. Wat toen toekomst was, is NU. En 2 jaar in een zo dynamische wereld is een eeuwigheid. Maar toch.

Autonoom.
De publicatie gaat vooral over de autonome auto. Daarvoor werd destijds een gouden toekomst voorspeld. Even in dollars : in 2030 zou er een omzet worden geboekt door de providers van die autonome auto van $ 1600 miljard (voor de Engelstalige liefhebber 1,6 trillion).Dat staat gelijk aan de omzet  in 2018 van Ford, GM, VW en Toyota maal een factor 2. Een interessant bedrag dus.

We zijn inmiddels 2 jaar en een lange Corona-crisis verder; alles staat op losse schroeven : aantallen nieuwe auto’s ligt lager, resultaten van de OEMs staan onder druk, mobiliteitsvraag van consumenten verschuift/vermindert, de doorbraak van EV zet door, accentverschuiving in de R&D budgetten bij fabrikanten etc.

In algemene zin kan je stellen dat, zeker op termijn, nieuwe technologie verder doorbreekt  in aandrijving, luxe en comfort, veiligheid, gemak. En het is logisch dat auto’s (zoals ongeveer ons hele leven) onderdeel worden van dat grote Internet of Things (of Internet of Living). En misschien gaat die doorbraak nog sneller dan een paar jaar geleden gedacht. Technologische ontwikkeling heeft sowieso de neiging om alsmaar te versnellen (dus niet lineair maar exponentieel), de consument raakt er aan gewend en wil meer high tech (voor minder geld). Fabrikanten moeten mee in de race, blijven proberen zich te onderscheiden en het merk nog sterker neer te zetten.

En het lijkt er op dat de auto (met alle verschuiving in aandrijving, bezit/gebruik, smart mobility etc.) vooralsnog een belangrijke plaats blijft innemen in de mobiliteit van de consument. Of we die genoemde 1600 miljard aantikken in 2030, is de vraag. Maar we zijn op weg dus.
Maatschappelijk gezien zijn er grote voordelen, zo rond de $ 800 miljard. Daarbij kan worden gedacht aan minder parkeerruimte (het te gelde maken van al die meters), grotere veiligheid, beter en productiever gebruik van reistijd woon-werk.
Op dit moment is de voorspelling dat in  2030 10-15% van de nieuwe auto’s volledig autonoom is, met daarbij uit andere bronnen nog steeds twijfels of dat 100% autonoom rijden realistisch is.

Connected.

Over connectiviteit voorspelt McKinsey 2 jaar geleden dat 45% van de nieuwe auto’s in 2030 connected is op level 3 of hoger. (zie afbeelding). Ook hier grote bedragen met een “value pool” in 2030 van  $ 450 tot 750 miljard.
Het actuele beeld is dat op dit moment al meer dan 30% een vorm van connectivity aan boord heeft bij aflevering en dat percentage zal snel stijgen richting de 80% en verder. De schatting van McKinsey is dan niet zo gek, als het gaat om auto’s met level 3 en hoger.

Nog een leuke: verzekeren.
Al die technologie heeft invloed op alles rondom die auto, denk bijvoorbeeld aan verzekering. Dat is niet nieuw; we hebben het al langer over Pay-Per-Use en “Usage based insurance”. Voor dat laatste, dus UBI, heeft McKinsey nog een sommetje achter de hand. Per auto kan de jaarlijkse waarde van een UBI verzekering oplopen van een zeer bescheiden $35 tot 45 op Level 1 naar $80-100 op level 3 en uiteindelijk $360 tot 400 op level 5. Technisch gezien kan er veel, maar het is de vraag of de markt (verzekeraar en consument) hier aan toe is, en of het financiële voordeel groot genoeg is om die consument over de streep te trekken.

Exact voorspellen is moeilijk, maar de richting aangeven lukt aardig. Ik blijf het volgen en houd je op de hoogte.

Hans Groenhuijsen, 8 januari 2021.

Bron : McKinsey “the trends transforming mobility’s future”, McKinsey Quarterly, March 2019.
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-trends-transforming-mobilitys-future#
CASE illustratie : Rabobank/Hans Groenhuijsen, rapport “a convincing case”, 2016.
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/a-convincing-case-connected-autonomous-shared-electric/
Voor al mijn blogs : https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/