sterren en strepen symboliseren de macht.
In een doorsnee leger is het aantal sterren en strepen op een uniform  de maatstaf voor het belang van de functie, van de rang, van de man of vrouw. Bij landen zou dat ook zo maar kunnen zijn, kijkend naar de nationale vlag bijvoorbeeld. Hoeveel machtsblokken hebben we inmiddels ? Hoeveel sterren en strepen ?

Rusland.
Direct schiet je de vlag te binnen van de Sovjet-Unie. Dat felle rood, met de hamer en de sikkel. Dat symbool heb ik altijd krachtig gevonden en lekker begin 20ste eeuws. Het refereert aan mensen die hard werkten, veelal met hun handen. Er werd gewerkt op het land, de graanschuur moest worden gevuld. En er werd gewerkt in de bouw, en in de (nog traditionele) industrie. De revolutie spatte er af. Na 1991 doet Rusland het een tikje minder beeldend met een driekleur. De verklaring is niet eenduidig. De kleuren wit- blauw-rood kunnen worden gezien als symbool voor :
. wit : een lichte toekomst, blauw: een bewolkt wat duister en heden, rood: een bloedig verleden
. voor Wit-Rusland, het blauw voor de Oekraïne, en het rood voor Rusland
. of het staat voor : god(tsaar) – keizer – boeren.

China.
China wilde bij de vestiging van de heilstaat geen hamer en sikkel; dat stond voor Rusland en communisme en in China hadden ze hun eigen voorganger/roerganger Mao.
Het werd wel een rode ondergrond, de kleur die je toch sterk associeert met bloed, (klassen)strijd, energie, passie. Op de vlag staat 1 grote ster, die logischerwijs de Partij verbeeldt. Daaromheen staan 4 kleinere sterren, allen gericht naar die grote ster. Deze 4 sterren verbeelden de 4 sociale klassen in de Chinese samenleving : arbeiders, boeren, kleine burgerij, patriottische ondernemers.

De USA.
Altijd baas boven baas met heel veel balken en strepen en sterren. De 50 sterren staan voor de staten binnen de USA. De 13 rode en witte strepen symboliseren de 13 kolonies die zich in 1776 van Engeland afkeerden. En zeker in het Westen symboliseren Stars and Stripes denk ik ook vrijheid en democratie, The American Dream.

En dan Europa.
Eigenlijk hoort de EU hier niet thuis. Het is niet eens een land. Kissinger (minister van buitenlandse zaken ten tijde van Nixon etc.) zei het al volgens de legende : als je iemand van de EEG(nu de EU) wilt bellen, weet je niet wie je moet bellen. Waarmee hij maar aangaf dat er geen duidelijk gezag was, iedereen (dus niemand) verantwoordelijk was. En als je al belde, kreeg je niemand te pakken; waarschijnlijk nog oeverloos aan het vergaderen of al aan de borrel. Inmiddels is de EU wel wat opgeschoven in professionaliteit, in aantal leden, in omvang van de bureaucratie en regelgeving. De vlag van de EU (maar dus een vlag zonder land) toont 12 sterren op een helderblauwe ondergrond. Nee, dat aantal heeft niks te maken met het aantal leden (dan blijf je bovendien bezig met sterren toevoegen), maar staat voor enkele waarden die al bij de start werden uitgedragen : eenheid, gelijkheid, solidariteit, en harmonie.

Terug naar dat legeruniform en de sterren en strepen als indicatie van macht en kracht. Winnaar in deze competitie is afgetekend de USA. Toevallig ook het land met het grootste leger,
gemeten in defensie-uitgaven (richting de 700 miljard). Europa is dan een goeie tweede met die 12 sterren. In onze nieuwe bipolaire wereld  is de ranglijst ook duidelijk.
Het Westen (Europa en de USA) hebben totaal 62 sterren en 13 balken/strepen. We kunnen gaan meten in aantal troepen, tanks, artillerie, vliegtuigen etc. Ik houd het even bij het budget. De USA met 700 miljard en Europa met zo’n 350 miljard , spendeert ruim 1000 miljard.
De nieuwe communistische Internationale, de China-Rusland kongsi komt er bekaaid af met 5 sterren en 3 balken. Het budget totaal zal gaan richting de 60 miljard van Rusland en zo’n 180 van China, samen afgerond een kwart van de Westerse combinatie.
Maar zoals we weten: aantallen en euro’s zeggen niet alles. Het gaat ook om paraatheid, mentaliteit, inzetbaarheid, strategie en tactiek. En op dit moment aanschouwen  we hoe destructieve neigingen, niets ontziende inzet van geweld, schending van  alle rechten die we hier koesteren, dreigementen met het einde van de wereld,  bijna doorslaggevend kunnen zijn in conflicten.

Ik hoop dat al die sterren en strepen en balken van het Westerse verbond onze kracht symboliseren, ons brengen naar een overwinning van recht, vrijheid en democratie.

Hans Groenhuijsen, 11 maart 2022.

Verschillende blogs over strategie, Oekraïne en China/Rusland/USA/Europa, conflict en crisis
  https://www.hansgroenhuijsen.nl/category/4fields/strategieen/

. Alle artikelen en blogs , zie: https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/

. Wil je in het vervolg wekelijks mijn blog ontvangen ? Meld je aan  via “aanvraag artikelen” op
   https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/

. ©alle rechten voorbehouden Hans Groenhuijsen, 2022.

T                06-52 58 95 85
M              hans@hansgroenhuijsen.nl
I                 https://www.hansgroenhuijsen.nl
Link           https://www.linkedin.com/in/4fieldshansgroenhuijsen/