Variatie en proces

Van massaproces is sprake als de consument weinig of geen waarde toekent aan variatie, en processen geen variatie kennen. De output is consistent, de range is beperkt.

Bij maatwerkconfectie is sprake van een nog steeds beperkte en gecontroleerde variatie met vooraf gedefinieerde componenten. In zekere zin is sprake van “the best of both worlds”, maar uiteraard met de veronderstelling dat de klant die variatie echt op prijs stelt, en proces-variatie beperkt blijft (en dus efficiency gehandhaafd kan blijven).

Er kunnen zich situaties voordoen waarin er (even) geen controle is en consistente output niet mogelijk is. Denk daarbij aan situaties waarin nieuwe technologie of nieuwe materialen worden toegepast. In deze situatie ontstaan er 2 opties.

Of de klant accepteert die variatie of gaat die variatie zelfs waarderen en schuift dan op naar “artistieke processen”. Of de klant accepteert geen variatie, en de onderneming moet als een speer de oorzaken achterhalen van die ongewenste variatie en standaardprocessen ontwikkelen.(uiteraard is het ook een optie het verlies van die klanten te accepteren).

Variatie en proces