De autowereld was heel lang overzichtelijk en gesloten, maar ondertussen is er sprake van een complex en open systeem; daarin zijn niet langer de autofabrikanten en hun traditionele toeleveranciers dominant, maar treden meer en meer nieuwe spelers toe. Rondom telematica, connectivity, en autonoom rijden zijn het partijen die hardware, software, platforms e.d. ontwikkelen, de leveranciers van informatie en entertainment. Maar ook concepten als car sharing zetten de markt in beweging. In de retail verandert veel, denk maar aan het benutten van data uit de auto, het gebruik van verschillende kanalen voor sales en klantcontact.

Opvallend hierbij is dat er eigenlijk geen sprake is van nieuwe toetreders, in de zin dat nieuwe spelers echt de bestaande sector binnendringen. Dat zou veronderstellen dat die partijen de oude spelregels volgen en de oude grenzen (h)erkennen. Het punt is juist dat dat ze dat niet doen. Ze komen van buiten de sector, blijven daar ook, voegen nieuwe dimensies toe, met nieuwe business modellen, en verstoren en passant de “oude wereld”, niet als doel op zich maar meer als bijna toevallige consequentie van hun handelen. De klant en propositie zijn vertrekpunt, niet de oude sectoren en economische wetten. Een voorbeeld uit de wereld van mobiliteit met Google, Apple en Uber als “inbrekers”.

De essentie van dit plaatje is simpel: wie blijft denken binnen bestaande sectoren, ingesleten patronen, klassieke business modellen, en vanuit arrogantie en zelfgenoegzaamheid wordt in zijn nek gesprongen.En soms komen er nieuwe autofabrikanten op de markt, die het allemaal echt anders gaan doen, niet erfelijk belast zijn, vastzitten aan grote fabrieken, en distributienetwerken. Deze verschuiving van gesloten naar open systeem is al langer zichtbaar maar zet nu echt door in een hogere versnelling , waarbij het maar de vraag is, of en hoe de spelers in dat oude systeem nog overleven. Gevestigde belangen, een traditionele (mono) cultuur, de beruchte “legacy” ( fabrieken, systemen, ontwerpen), ingebakken traagheid in ontwikkeling en vernieuwing, zijn zo wat barrieres die opgeruimd moeten worden. De uitdagers, de nieuwe spelers, hebben niet per definitie het gelijk aan hun zijde, de winst al in de zak. Maar ze hebben een aantal voordelen. Ze denken niet eens in termen van auto of mobiliteit, in termen van producten maar ze doen in energie, data, communicatie, platform-ontwikkeling, services, en de klant.

Bron: Roland Berger “the connected vehicle ecosystem
Als een systeem open gaat is er vaak geen houden meer aan. In het geval van de automotive of beter nog de transitie van automotive naar mobiliteit, is dat duidelijk zichtbaar. Diverse partijen roeren zich en komen vanuit hun eigen business model met hun eigen proposities de markt op.

Niet met de intentie om die traditionele automotive sector op te rollen en te domineren, maar met het doel om de eigen business te versterken, klanten beter te bedienen, markt te veroveren; de auto is daarbij niet het doel op zich maar meer een medium, een onderdeel van een connected world, waarlangs de klant wordt bereikt en bediend, en data maximaal worden benut.

Hans Groenhuijsen, april 2016.