We spreken vaak over het begin van een nieuw tijdperk, het einde van een tijdperk.  We plaatsen markeringen op de tijdslijn van de geschiedenis : de industriele revolutie, en ja de opkomst van de auto, la Belle Epoque of the Age of Aquarius ?  We naderen weer zo’n kantelpunt, althans wat betreft de auto. En zoals vaker, kantelt dan niet dat ene ding, de auto in dit geval; maar er kantelt veel meer. Heel hoogdravend kan je zeggen dat we aan de vooravond staan van het kantelen van een heel systeem, toe maar.  Terug naar die autootjes. Het einde van de auto met verbrandingsmotor (Internal Combustion Engine, ICE) is nabij, lang leve de EV (Electric Vehicle). Alles dat daarbij betrokken is, gaat door een woeste transitie heen: alles dat bezig is met onderdelen, auto’s,  verkoop en onderhoud, energie in welke vorm dan ook. En tegelijkertijd  hebben we wat andere grote transities : ADAS/autonoom, Connected, klimaat, mobiliteit, economie etc. Logisch dat in dergelijke roerige tijden alles gaat schuiven; gevestigde posities van landen, van grote multinationals, van politieke stromingen e.d. komen onder druk. Nieuwe spelers melden zich, oude gevestigde spelers melden zich, schieten in de verdediging, staan op de rem, proberen het stuur in handen te houden, veranderingen minder heftig en geleidelijk te laten plaats vinden.  Daarmee zijn ze zel f vaak de veroorzaker van problemen; je kunt vertragen wat je wilt, maar de rest van de wereld draait door, waardoor je achterstand alleen maar groter wordt; we leven als Nederland of als Europa niet op een eiland. Dit moest ik denken bij het lezen van wat artikelen/ publicaties over de automotive. Er wordt enthousiast gesproken over de transitie naar de EV; het is nodig, het is betere voor de wereld, voor de consument, we zijn al hard bezig, we willen graag.

Maar…. De vraag blijft achter, de prijzen zijn te hoog, de consument wil niet/aarzelt, de overheid belast te zwaar, de overheid subsidieert te weinig, China bedrijft oneerlijke concurrentie, Tesla doet aan prijsbederf, de inkomens en koopkracht staan onder druk, de politiek is bezig met een gevaarlijke groene revolutie, de politiek inclusief Brussel is bezig om onze vrijheid te beknotten, en ons een(foute) levenswijze op te dringen.
Maar …. auto’s worden steeds zwaarder. Gewicht vliegt omhoog (plus 20%) , auto’s werden in goed 20 jaar 7 cm. hoger, 20 cm. langer en 10 cm. breder.  Het aandeel van SUV’s  in de totale verkoop ging omhoog van rond 3% naar 46%. Redenen ? : goede marketing, aanbod creëert vraag en vice versa, teken van welvaart (obesitas), lekker in terrein blah blah, bescherming en veilig (behalve voor andere weggebruikers die niet in een tank zitten), status, lekker ruimte,  multipurpose, private space/ de eigen cocon. Denk aan het volgende sommetje : elke 100 kg. meer gewicht leidt tot meer uitstoot  en vooral tot meer energieverbruik : 5,7 Mwh. extra over de life cycle van de auto (240.000 km.). 5,7 Mwh., dat staat ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik gedurende 2 jaar van een 2 persoons huishouden. Gewichtstoename komt niet alleen door die grote accu’s, verbruik en vervuiling en uitstoot zijn navenant. Er wordt alleen  gesproken over subsidies en fiscale begunstiging en nog steeds erg weinig over “bestraffing” van verkeerd gedrag.

Grote autofabrikanten  hebben het redelijk laten liggen en verloren  marktaandeel in de EV-markt van 55 naar 40% tussen 2012 en 2022,  waardoor Tesla En BYD de grote spelers zijn geworden met een groei in marktaandeel van 20 naar > 30%, China is verre van netjes in allerlei opzicht maar het is enkele decennia lang voor westerse bedrijven de grote afzetmarkt en  lage lonen werkplaats geweest. Aanpak van het klimaatvraagstuk kan niet beperkt blijven tot elektrificering van steeds meer en steeds grotere auto’s, vrijheid is een hoog goed maar moet ook worden gezien tegen de achtergrond van “die andere twee” gelijkheid en broederschap, vrijheid en welvaart nu voor een deel van de wereldbevolking  kan niet ongestoord ten koste gaan van vrijheid e.d. van andere mensen, van nieuwe generaties.

Per saldo lijkt er dus sprake van “mee”stribbelen, handig gebruik van data , hele en halve waarheden, (ogenschijnlijk) juiste betogen over grotere belangen, een denken van WIJ tegen ZIJ, het handig bespelen van de publieke opinie (linkse dromers, groene drammers, hogere lasten, aantasting van koopkracht en vrijheid, angst voor China, aangeboren  aversie jegens elke verandering, nobele intenties). Zodanig dat er ogenschijnlijk een consensus is over wat ons te doen staat, en waar we vooral even geen zin in hebben. Het hele dierenrijk komt voorbij : krokodillentranen, struisvogelgedrag (je kop in het zand), de(heilige) koe bij de hoorns vatten, blaffen tegen de maan, lang leve de paardekracht, kuddegedrag, eigen roedel eerst.

Kunnen/willen/durven we het aan , de stap naar dat nieuwe tijdperk ? Of vinden we het maar een doemscenario ? Geen “stairway to heaven” (Led Zeppelin), maar “a road to nowhere” (Talking Heads), of erger nog ”a Highway to Hell” (AC/DC) ? In alle gevallen bewegen we ergens naartoe en  komt die auto hoe dan ook van pas.

Hans Groenhuijsen, 3 oktober 2023.

afbeelding : quotefancy.com

Zie ook bijvoorbeeld :

https://www.hansgroenhuijsen.nl/effe-tanken-liters-centen-en-procenten/

https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/de-verbrandingsmotor-to-be-or-not-to-be/

https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/eu-en-ev-samen-op-weg-naar-de-toekomst/

https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/koude-oorlog-over-de-elektrische-auto/

https://www.hansgroenhuijsen.nl/the-case/subsidies-voor-elektrische-autos-strijd-tussen-china-europa-en-amerika/

https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/overgewicht-doe-er-wat-aan-ook-als-het-over-je-auto-gaat/

Andere blogs over auto, politiek, fiscus etc., zie : https://www.hansgroenhuijsen.nl/category/4fields/automotive-en-mobiliteit/

. wekelijks mijn blog ontvangen ? Meld je aan  via “aanvraag artikelen” op 
https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/

 

. ©alle rechten voorbehouden Hans Groenhuijsen, 2023.

T                06-52 58 95 85
M              
hans@hansgroenhuijsen.nl
I                 
https://www.hansgroenhuijsen.nl
Link           
https://www.linkedin.com/in/4fieldshansgroenhuijsen/