1. Klanten en diensten op je radar.

Het is vrij simpel. Eerst laten we even de traditionele manier van denken over de auto een beetje los. We denken  even wat minder in bestaande structuren en markten. Het idee is om eens op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken, en die op een wat andere manier te beschrijven. Dat kan het begin zijn van verandering, van innovatie in producten en diensten, in de manier waarop we dat organiseren.

Afbeelding : © Hans Groenhuijsen 2021.

Als eerste verschijnt op de radar “use & pay”: het bekende leasen of financieren, meer op basis van een abonnement of lidmaatschap. Misschien betalen we wel op basis van hoe intensief we die auto (en andere vervoermiddelen) gebruiken, en HOE we die gebruiken; denk aan ons rijgedrag in relatie tot de verzekeringspremie die we betalen. Nog een mogelijkheid : je “betaalt” voor een deel met de data die jij en jouw auto genereren. Het is dan letterlijk “Data is gold” (hele ruwe schattingen veronderstellen dat de waarde van een dataset van een beetje consument per jaar tussen de $500 en $1000 kan bedragen).
Als tweede komt in beeld, het “geen gezeur”, bijvoorbeeld rondom reparatie en schade. Voor de klant allemaal irritant, lastig en onzeker, maar voor een professionele partij een redelijke standaard-operatie: snel, efficiënt en effectief.
Als derde komt de auto in beeld. Het bekende onderhoud en repareren, diagnose, Over The Air diagnose/reparatie/updating, pech onderweg, de automatische B(reakdown)- call en S(ervice)-call, waarbij de auto jouw garagist belt. Maar denk ook aan de toepassing van blockchain technologie m.b.t. alle data rondom de auto, de bijbehorende transacties, veiligheidsaspecten etc.
En ten vierde : CASE. Mijn vertrouwde afkorting van Connected, Autonomous(ADAS), Sharing, en Elektrisch. Het gaat dan over aandrijving, energie, laden/tanken, delen en slimme mobiliteit.

Toch makkelijk zo’n radar, en eigenlijk is alles wat in dit plaatje wordt genoemd al op de markt, het bestaat al. Simpel dus ? Nou nee. Want de vraag is natuurlijk hoe we dit organiseren. Wie ontwikkelt en levert de producten en diensten ? wie bundelt (aggregeert) zodanig dat de klant een fijne complete package krijgt ? Hoe organiseren betrokken spelers dit samen ? Het gaat wat verder dan een optelling van bestaande producten met een strik er omheen. Technologie is essentieel. Data genereren, verzamelen en combineren, en vervolgens toepassen is belangrijk. Daarmee verover en behoud je de klant.

 

  1. data en mobiliteit op je radar.

Hier begint het gelijk met een 360 graden beeld van de wereld. Dat klinkt wat lastig maar het is vrij eenvoudig. Een mens (dus gemakshalve ook een automobilist) leeft in allerlei omgevingen : werk, gezin, vrienden, dorp of stad. Een deel van de tijd is hij mobiel en is hij onderdeel van die mobiliteits-bubble : de auto en andere modaliteiten, smart mobility solutions, alle diensten en producten rondom die mobiliteit.

 

Afbeelding : © Hans Groenhuijsen 2021.

In de “oude wereld” waren al die omgevingen van elkaar gescheiden, maar steeds meer worden deze met elkaar verbonden. Kennis is cruciaal.
Rondom kennis kan je denken aan kennisoverdracht en training rondom ADAS (al die mooie “autonome” hulpmiddelen in je auto). Jouw gedrag kan worden gevolg, vergeleken, verbeterd. Je kunt denken aan veiligheidstrainingen, aan advisering over je gezondheidstoestand, je reisplanning.
Data vormt de heilige graal. Logischerwijs gaat het met die data over jou en je auto, je gedrag, over de staat van de auto, over veiligheid en onderhoud, over complete interactie tussen de mens en zijn auto (via een Human Machine Interface in de auto of via die smart phone waar we mee samensmelten). En natuurlijk gaat het uiteindelijk over dat toverwoord, waar je veel kanten mee uit kan: MOBILITEIT. Dat veronderstelt 24/7 connectivity, alomvattende data, slimme grensoverschrijdende oplossingen, multimodaal en onbegrensd toegankelijk altijd/overal/voor iedereen etc.

Daarmee is die toekomst moeilijk exact te voorspellen : wat en waar, en door wie en hoe. Mogelijke ontwikkelingen worden wel zichtbaar, maar zonder garanties; kiezen blijft lastig. Misschien is dat wel de les. Onvoorspelbaarheid wordt  groter, variatie neemt toe, snelheid neemt toe, urgentie om in actie te komen neemt toe. Een mooi vertrekpunt voor de gemiddelde ondernemer.
De topper weet dat je niet moet wachten  op het moment dat die toekomst wel voorspelbaar is, dan ben je te laat. De echte ondernemer maakt van de nood een deugd, maakt van onzekerheid zijn kracht. Die wacht niet tot de toekomst hem overkomt, maar die maakt (een beetje) de toekomst, in ieder geval zijn eigen toekomst.

Hans Groenhuijsen, 27 mei 2021.

In volgende blogs aandacht voor :
. de hype en de toverwoorden : partnerships, ecoysteem, platform, big data
. hoe ziet die radar eruit voor bijvoorbeeld automotive en autoverzekering ?
. wat kan je doen als ondernemer ? wat past bij jouw onderneming ? hoe doe je dat ?

Alle blogs : 4 fields | (hansgroenhuijsen.nl)

Paar relevante artikeltjes:

 

Automotive : een data-paradijs. | (hansgroenhuijsen.nl)

geschiedenis en toekomst van de automotive, deel 5: maak er maar een tekening van. | (hansgroenhuijsen.nl)

ecosystemen : oude wijn in nieuwe zakken ? | (hansgroenhuijsen.nl)

 

©alle rechten voorbehouden Hans Groenhuijsen, 2021.  Zie https://www.hansgroenhuijsen.nl/copyright/