Recentelijk voorspelde ICDP schaalgrootte in automotive retail een mooie toekomst. Grote bedrijven hebben het beste langetermijnperspectief. Leuk bedacht, maar zijn die voordelen er nu echt?

Als ondernemingen alleen streven naar kralen rijgen en bedrijven sprokkelen is zo’n exercitie strategisch minder interessant. Dat betoogt Hans Groenhuijsen (Advies in Automotive en Mobiliteit), branche-expert bij Aftersales Magazine.

Hij onderschrijft in grote lijnen de conclusies van ICDP, maar plaatst tegelijk kanttekeningen. “Schaalvergroting heeft alleen zin als de extra omvang ook wordt benut om een beter bedrijf, een ander bedrijf te bouwen. Goede mensen, processen, automatisering (de achterkant/processen, en de voorkant/klant), een goede organisatie en managementstructuur kunnen een onderneming écht beter maken, meer omzet en betere performance tegen lagere kosten.”

Groenhuijsen plaatst zijn analyse in een theoretisch kader, om vandaaruit de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ook de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt, komen aan bod.

juli 2017.

De volledige analyse van Hans Groenhuijsen staat in Aftersales Plus.