Pareto

In de verdeling van de aandacht kwam de 80-20 regel al voorbij.
Mijnheer Pareto zou zich in zijn graf omdraaien (of zich gevleid voelen) als hij zou zien hoe vaak het 80-20 principe van stal wordt gehaald. Wat Pareto eigenlijk maar wilde zeggen is dat een gering aantal oorzaken verantwoordelijk is voor het merendeel van de resultaten, en vervolgens is daar proefondervindelijk de 80-20 aan gekoppeld.

Pareto

80% van je succes komt door 20% van je inspanning (hetgeen het dus redelijk onzinnig maakt om voor 100% perfectie en succes te gaan). 20% van de beslissingen genereert 80% van de actie en het resultaat (dus 80% heeft kennelijk een ritueel karakter). 20% van je klanten genereert 80% van je business. 80% van de klachten komt van 20% van de klanten.

20% van een plan bevat 80% van de content (80% van het plan is dus bladvulling). 80% van de managementproblemen wordt veroorzaakt door 20% van de medewerkers.

Natuurlijk is hier weer de boodschap van kracht: plak niet lukraak die 80-20 op alles wat je maar tegenkomt want 80% van je problemen ontstaat doordat je in 20% van de gevallen ten onrechte de 80-20 regel hebt toegepast.

Hans Groenhuijsen 2009/2016.