Nederland en de EU.

  1. Elektrificering in Nederland en in de EU.

Nee, dit gaat niet over die wat gespannen verhouding tussen Nederland en de EU, over begroting en steunfondsen. Maar het gaat over auto’s, aantallen elektrische auto’s om precies te zijn. Kijken naar alleen je eigen land kan  leiden tot verkeerde conclusies. Een vergelijking met in dit geval de EU nuanceert wellicht iets.

Is het glas nu halfvol of half leeg ? Aan de ene kant prijzen we ons gelukkig met het feit dat we samen met bijvoorbeeld Noorwegen het al een tijd behoorlijk goed doen met de elektrificatie. Aan de ander kant zien we ook de minnen. Dit jaar valt tegen (tja, Corona), de subsidiepotten zijn te klein (en deels leeg), er is een probleem met het opladen (kort geleden nog door Leaseplan aangehaald als een soort “show stopper” voor de verdere groei in het aantal elektrische auto’s).

Positieve en negatieve gevoelens spelen ook op EU-niveau. Ja, er is groei,  maar ook daar zijn er de geluiden over subsidiestromen (voor de consument en voor de industrie), en dreigt er dus stagnatie. De “state of the Union”  van EU-chef von der Leyen maakt de onrust alleen maar groter : ambities zijn mooi, maar versnelling in de CO2 reductie voor de hele Unie ziet de industrie, nogal voorspelbaar, als een (te) zware klus, zeker in combinatie met de Corona-ellende.

  1. Over aantallen EV’s en aantal modellen.

Deloitte gaf een sterke groei aan van de verkoop van EV’s wereldwijd met 15% in 2019 (yoy).  Europa was in 2019 kampioen, procentueel gezien (93%) en China was een volger met +17%. 2020 is slecht en in zekere zin een verloren jaar, hoewel…
Deloitte zag kort geleden nog een sterke groei in het aantal EV-modellen. Terecht is er vaak op gewezen dat dat aantal modellen en dus ruimte om te kiezen te beperkt was, en bovendien vrij eenzijdig. Deloitte geeft aan dat het aantal nieuwe modellen de komende jaren groeit : 33 in 2020,
22 in 2021, 30 in 2022 en 33 in 2023. Al met al zo’n 170 modellen tot in 2025. We hebben schone voornemens en beloftes trouwens wel meer gezien de afgelopen 10 jaar. Het lijkt er nu op dat dit gaat gebeuren. OEMs moeten mee uit concurrentiele overwegingen en omdat de EU CO2 uitstoot vrij stevig afstraft. En veel technologie is doorontwikkeld, beschikbaar, betaalbaar(der) etc.
Deloitte geeft ook nog wat advies (dat is hun business natuurlijk), over de story en sales strategie  voor EV naar verschillende marktsegmenten, en maakt daarbij een interessante segmentatie. Natuurlijk, in de autobranche weten we alles over verkoop en segmentatie, maar dit artikel is toch een aanrader.

  1. Veel cijfers over de markt.

Op Europees niveau is de autoverkoop in elkaar gezakt, bekend terrein dus.  In de eerste 2 kwartalen  van 2020 is de verkoop van BEV’s in de EU met 40,2% toegenomen (yoy) naar bijna 155.000. Nederland laat dan een teleurstellende daling zien naar 14.500 stuks, een min van 16%. Voor de PHEV’s vliegt de verkoop t/m juni in de EU omhoog met 148% naar 141.500 stuks. Nederland doet het iets minder maar presenteert een groei van 97,3% naar 5610 eenheden. Hoe ging het met de klassieke verbranders, de diesels en benzineauto’s ? Op Europees niveau verliezen de diesels terrein. In het tweede kwartaal zakt de diesel in aantallen met 53,4%; over het eerste halfjaar  is de daling iets minder maar nog steeds dieprood met 43,2%. Diesels in Nederland  glijden weg met 69,3% in Q1 en met 57,8% over het eerste halfjaar. De benzineauto’s  leveren  op Europees niveau 55% in binnen Q2, en 44,1% Q1 plus Q2. Ook Nederland ziet de verkoop van benzineauto’s dalen met 55,7% in Q1 en met 35,3% in het eerste halfjaar.

  1. En hoe doen we het verder in dit gave land ?

De verkoop loopt redelijk door. Per 30 juni was het aantal FEV’s in Nederland gegroeid naar 126.425 , een groei (yoy) van 17,5%.
Voor de PHEV’s  was dit 101.204, een groei van 5,5%. Het aantal FCEV’s groeide van 215 naar 277. Eind 2019 stond de teller voor het aantal BEV’s in onze vaderlandse vloot  op 107.500  en eind augustus op 131.000, een plus dus van zo’n 22%. Het marktaandeel in de totale verkoop t/m augustus lag in 2019 op 7,4 en in 2020 op 10,2%.
Voor de PHEV’s was de groei minder maar toch een toename van bijna 96.000 naar 102.400 (bijna 7%). Het marktaandeel in de verkoop t/m augustus is hier 3,8% in 2020 en 1,2% in 2019.Verwachtingen voor de verkoop van EV’s in de komende jaren zijn hooggespannen: richting de 100.000 in 2021 en zelfs 250.000 in 2025. Realistisch of is hier de wens de vader van de gedachte ? Dat aantal modellen moet omhoog, laden verdient een oppepper, Corona werpt zijn schaduw vooruit, er is onzekerheid over subsidies en ander fiscaal gedoe. En het is nog de vraag hoe ons werk- en dus ons reisgedrag er uit gaat zien. In veel landen houden de consumenten de hand op de knip en houden hun huidige auto nog even vast (uitstel dus van de aanschaf van nieuw).

5. En dan de paaltjes.

Natuurlijk zijn we er nog lang niet, natuurlijk gaan er dingen fout. Natuurlijk willen we “fast” laden en tegen bodemprijzen, zonder wachttijden en gedoe. Maar de vergelijking van eind 2019 met eind augustus kan ook positief stemmen, vooruit dan, gematigd positief.
Het aantal publieke laadpalen groeide van 27.773 naar 35.197 (+27%), semipubliek van 21.747 naar 24.663(+34%), en het aantal snellaadpunten van 1252 naar 1463. Er ligt veel huiswerk. Laadinfra mag geen reden zijn voor consumenten om af te haken, en mag trouwens ook geen makkelijk excuus zijn om maar even geen EV te gaan rijden. Op weg naar de 2 miljoen EV’s en meer over 10 jaar is de uitdaging groot. Als we lokale opwekking(panelen), stationaire opslag , kortom “smart grid” meenemen, is de klus nog groter maar vooral ook mooier, schoner en efficienter.

  1. We gaan vooruit.

Mobiliteit is in beweging, de elektrische auto rukt op. Maar er is veel werk te doen. We hebben een crisis, we hebben technologie zoals ADAS, de energietransitie vraagt veel geld in inspanning. Mobiliteit is niet alleen een kwestie van andere aandrijving maar vooral ook ander en selectiever gebruik van de auto, en raakt ook leven/wonen/werken en de manier waarop we onze economie willen  inrichten.  Wat doet de overheid ? Goede dingen stimuleren (subsidiëren), faciliteren of ongewenst gedrag afremmen (“bestraffen”) ? En, wat doe jij ?

Hans Groenhuijsen, 21 september 2020.

Voor alle blogs/artikelen : https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/

Alles over de EV : https://www.hansgroenhuijsen.nl/category/4fields/electric-vehicle/

Over EV en subsidies : https://www.hansgroenhuijsen.nl/automotive/cash-for-new-cars-and-cash-for-clunkers/

 

Bronnen o.a. : RVO/Cijfers Elektrisch vervoer, NL Elektrisch, ACEA, Aumacon, Deloitte “Eelectric Vehicles, setting a course for 2030, Deloitte “restarting the global automotive engine”

Afkortingen:

BEV       : EV met batterij
PHEV    : Plug-in hybrid elektrische auto
FCEV     : elektrische auto met brandstofcel (de waterstofauto)
EU          : Europese Unie
yoy         : year on year: In vergelijkingen van cijfers een periode in enig jaar t.o.v. dezelfde
periode in het voorgaand jaar.