Monitor nummer 4 : soms zit het mee, soms zit het tegen.

Corona is al gewoon.
We zouden er bijna aan gewend raken. We hebben hier nu een maand of acht de tijd voor gehad. We hebben maar liefst een tweede golf (ik moet altijd denken aan VW die inmiddels de 8ste Golf meemaakt, maar dat terzijde). Discussies en emoties vliegen uit de bocht. Ons gedrag oogst geen hoge rapportcijfers bij de bovenmeesters in den Haag; we nemen teveel of juist te weinig maatregelen, te laat of juist te vroeg. We worstelen met de inkoop van testmateriaal, de capaciteit in ziekenhuizen en teststraten. We krijgen dagelijks de koersen van het moment en zien daarin meestal vooral ons eigen gelijk. Overal zien we mensen die zich bemoeien met en uitspraken doen over onderwerpen die hun kennis en competentie ver te boven gaan. Iedereen is boos als individu of als groep of sector; iedereen voelt zich ernstig tekort gedaan. Gedoe in de polder dus.  Gemiddeld genomen neemt de somberheid weer toe door die tweede golf en vooral door de tergende onzekerheid: wanneer is dit gedonder nu een keer afgelopen ? Prognoses kleuren alweer wat roder (rode cijfers dus), hoewel keer op keer blijkt dat voorspellen (althans juist voorspellen) een zwak ontwikkeld talent is.

De banken.
ABN AMRO zet voor 2020 een min op de borden van 5,2%, ziet wel herstel in 2021 met 3,4% maar dus niet tot het oude pre-corona niveau. De bank ziet een daling in investeringen, een toename van het aantal faillissementen (en dat versterkt zichzelf), een toename van de werkloosheid. Het CPB zag (nog voor de laatste ronde maatregelen) een in van 5% in 2020, een herstel met 3%,5% in 2021 en een gemiddelde jaarlijkse groei van 2022-2025 van 1,6%. Rabobank past de verwachting aan en spreekt nu over min 5,7% in 2020 en slechts 1,7% in 2021.

De Bovag.
Bunnik (we bedoelen dan natuurlijk de Bovag) publiceert regelmatig. De bekende Barometer liet over het eerste halfjaar bij de dealerbedrijven een schamele 0,28% zien (dat was yoy nog 0,6%). Een cijfer dat stevig geflatteerd is door de NOW regeling; eigenlijk wordt er inmiddels een min geschreven. Het tweede kwartaal gaf een dip van 31,3% en voor Q1 plus Q2 een min van 16%.   Het personeelsbestand krimpt gemiddeld met 10% naar 15,2 fte. Uitgesplitst is dat voor de aftersales, 0,89, voor de overhead 0,63 en voor de sales slechts 0,3 fte; Opvallend volgens de Bovag die constateert dat daar waar de grote klappen vallen (in sales) de reductie het laagst is.

Ook verscheen weer een Monitor, nummer 11/week 43. 48,1% (47,9% in de vorige monitor) van de bedrijven ziet een omzetdaling, en 48,6% (47,4%)  ziet een verlies resp. winstdaling. De verwachting voor heel 2020 is negatief, 54,9% verwacht nog steeds een aanzienlijk lagere omzet. Daarbij ligt het voor de hand dat steeds meer wordt gerekend met ontslag; 28,3%  (was 24,7%) van de bedrijven denkt afscheid te moeten nemen van medewerkers. Slechts 40% investeert volgens plan en ruim 60% investeert niet of duidelijk minder. Opvallend is het percentage bedrijven dat denkt veranderingen te gaan doorvoeren: 25,6%. Ik vraag me dan af wat die overige 75% gaat doen. Van die 25,6% gaat 12,4 %, bijna  de helft dus, nieuwe activiteiten oppakken. 7,4% gaat meer in online (je zou de conclusie kunnen trekken dat de rest dan al compleet online is, maar ik vermoed van niet), en 2,1% gaat voor het eerst in online. 3,1% gaat het overnamepad op, althans overweegt om het bedrijf in de verkoop te doen. Naast alle redenen die er wellicht voor Corona al waren om te verkopen, is Corona een zwaarwegende reden extra om dat nu te overwegen;  je zou dus verwachten dat er meer ondernemers zouden zijn die de zaak in de etalage gaan zetten. Interessant om te zien hoe banken in de eerste helft van 2021 omgaan met de sector, het worden interessante tijden.

Verkoop nieuw.
In Nederland gaan t/m Q3 ruim 248.000 auto’s over de toonbank, een min van 24,9% yoy. Q1 gaf een kleine min van 10,7, Q2 is voorlopig het dieptepunt met min 50,2 en Q3 laat een soort herstel zien naar min 13,9%. Juli was zelfs een positieve maand met plus 3,4% yoy. Europa als geheel doet het nog een tikje slechter met min 28,8% t/m Q3. De elektrische auto is hot. Fabrikanten beginnen te pushen, in modellen en aantallen. Subsidies hier in Nederland blijven een terugkerend heet hangijzer, nu even net dus tot 2021. Kijken we even terug dan ging de verkoop van batterij-auto’s redelijk OK van ruim 24.000 in 2018 naar 62.000 in 2019; in 2020 (t/m Q3) blijft de teller steken op 28.600 stuks. Plug-ins kenden  hun verkoop-piek al voor 2018. De aantallen zijn sindsdien bescheiden met 3500 in2018, 5100 in 2019 en 10.000 in 2020. Het aantal batterij-auto’s op de weg is dit jaar gegroeid van 107.500 (stand 1.1) naar 137.400 (stand 30.9). Het aantal plug-ins was op 1.1 95.000 en per 30 september 104.000. De verkoop in oktober ligt “slechts” 5,3% onder oktober 2019 (31.988 versus 33.772). Over heel 2020 staat de teller nu op afgerond 280.000, een min van 23,1% t.o.v. de 364.000 auto’s in 2019 (yoy).

Verkoop gebruikt.

Aantal transacties in B2B is licht gedaald in de eerste 9 maanden van 711 naar 706.000 stuks. In B2C is een bescheiden groei zichtbaar van 998.000 naar 1.021.000, een plus van 2,3%. In C2C is een groei gerealiseerd van 3,1% van 466.000 naar 480.000. Het totaal aantal transacties komt daarmee uit op bijna 2.208.000, net iets meer dan 1% meer dan de 2.176.000 in 2019. De import bleef nagenoeg gelijk met 164.000 (was 165.000) terwijl de export toch een tik krijgt met min 9,2% van 223.000 naar 203.000.

Leasing.
Het zal niet verbazen, leasing heeft veel goede jaren gekend en kan, inspelend op alle trends in de markt, ook goede tijden tegemoet zien. Maar t/m september 2020 staat de teller aantal registraties  op “slechts” 135.565 auto’s (2019) 174.119), een daling met 20%. Q1 gaf een minnetje van 4,8%, Q2 was een diepe afgrond met -46,7% en Q3 laat weer herstel zien met “slechts” min 15,6%. Het totale VNA leasepark pluste een bescheiden 0,5% en komt uit op 977.000 auto’s. Zakelijke (personenauto) lease doet een min 1,5%, bestelwagens worden meer weggezet met plus 1,2%. En de winnaar is weer private lease dat een groei laat zien van 7,5% (in 2019 nam de private lease vloot al toe van 150 naar 188.000).

Aftersales.
Jammer dat WESP niet meer publiceert zoals ze dat eerder dit jaar deden. We moeten het nu doen met een paar indicaties. Het aantal APK’s nam toe met 2,9% naar 5.036.084 stuks. De groei bij merkdealers was 1,3% en bij de universelen 3,4%. De omzet bij de “WESP” bedrijven (ruim 1000) nam in september toe met 2,7%;  Q1 t/m Q3 kwam uit op een bescheiden plus van 0,8%, maar toch….. wie had dat durven denken toen Corona in het voorjaar losging ?

De banden.
Volgens de VACO kijkt deze business aan tegen een vette min in omzet van 21%. 80% vertrouwt er nog steeds op door de crisis te komen. 3% verwacht ontslagen.

Schadeherstel.
Uit de FOCWA-hoek geen nieuws (geen cijfers), maar dat betekent hier niet goed nieuws. Alfred Möller, routinier en grootondernemer in schadeland, meldde recent een min 26,12% in orderintake(week 40). Solera laat een vergelijkbaar beeld zien in aantal calculaties. Over de periode van week 12 t/m week 42 is sprake van een krimp van 17% yoy. April liet logischerwijs een dikke min zien van 26%, evenals mei. Daarna trad een zeker herstel in tot in september. Maar oktober produceert weer een min van 20%.

Brandstof.
Duizelingwekkende hoeveelheden in die oliewereld. Maar ook hier liet Corona zijn sporen na. T/m augustus werd er 3274 miljoen liter benzine verkocht, 14% minder dan in 2019 yoy (3809 mln.). Diesel kreeg ook een tik maar wat kleiner van 5173 miljoen liter naar 4562, min 11,8%. En ook hier zien we de grote klappen in het voorjaar. Verkoop van benzine lag in maart 21% lager, in april 41,6% en in mei 23,4%. Voor diesel waren deze omzetdalingen 9%, vervolgens 25,2% en in mei 16%.

De schatkist.
Wopke (interessant trouwens dat we hem  consequent met zijn voornaam aanduiden) heeft wat te stellen met dit land. Het geld vliegt de deur uit. Aan de inkomstenkant zijn er natuurlijk tegenvallers in tijden van crisis. De automotive  werd altijd gezien als een melkkoe, zeer tot ongenoegen van veel mensen in deze sector. Inkomsten uit automotive  waren altijd aanzienlijk groter dan de auto-gerelateerde uitgaven.
Maar nu in 2020 ziet de wereld er anders uit. De inkomsten uit automotive waren begroot op 19 miljard euro, maar volgens de rekenmeesters wordt dat een schamele 16,6 miljard, een verschil van 2,4 miljard. Veel geld ? Ja dus, maar ook een bedrag dat af en toe in een paar minuten door de inkopers van het ministerie uit de markt wordt gehaald, en vervolgens met een zelfde gemak wordt uitgegeven om de tent hier overeind te houden.

Binnenkort beginnen ze weer, de kerstliedjes. U kent hem wel, Chris Rea met “Driving home for Christmas” . Het wordt dit jaar “Staying home for Christmas”, weinig autorijden dus; jammer voor de automotive sector.

Hans Groenhuijsen, 2 november 2020.

 

Monitor nummer 3: https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/2020-het-jaar-van-de-apps-en-dashboardsmonitor-nummer-3/

monitor nummer 2: https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/data-een-dashboard-voor-de-automotive/

monitor nummer 1 : https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/data-terreur-of-zinvolle-feiten-een-dashboard-voor-de-automotive/

Voor alle artikelen, zie https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/

Bronnen o.a. : Bovag, RAI, VNA, Rabobank, ABN AMRO, Solera, VACO, Automotive/Automotive-online, Aftersales Magazine, Automobiel Management, Autotelex, Indicata, WESP, Aumacon, RVO, Nederlandsche Bank, CBS.
yoy + myear on year ofwel : deze periode vergeleken met dezelfde periode in voorgaand jaar.