Alles hangt met alles samen.

Een waarheid als een koe natuurlijk. Maar daarmee sla je alles wel plat, en slaat bovendien de verlamming toe : Wat moeten we dan doen ? Waar moeten we beginnen ?
Laten we maar eens teruggaan naar een afgebakend ding : de auto. Het zijn de bekende rijtjes met plussen en minnen. De auto biedt bijvoorbeeld mobiliteit, plezier, status, werkgelegenheid, is een motor van de economie. En de auto vervuilt, stoot CO2 uit, legt een groot beslag op grondstoffen, is onvoldoende circulair, heeft  een negatieve invloed op woon-en leefklimaat, ruimtebeslag is groot. De consument wil het, de overheid wil het (met wat correcties), de auto en autorijden vormen een onvervreemdbaar recht.

We kennen de perspectieven als het gaat om tempratuurstijging met alle gevolgen van dien. We weten dat het anders moet en (deels) ook kan. Probleem is zoals altijd dat verandering traag gaat, urgentie moet toenemen voordat we gaan bewegen. En we denken dat we er zijn met betrekkelijk kleine aanpassingen; nou ja, klein, het zijn voor een groot deel aanpassingen  van het bestaande systeem, van het fenomeen auto. De kern blijft. Dat roept een paar vragen op.

Wat is er inmiddels veranderd ?

Best wel veel. We zitten in een transitie naar de EV; gaat niet snel genoeg om allerlei redenen, maar we zijn een beetje op de goede weg. Zero Emission ligt niet onder handbereik, maar we zijn lekker bezig. Auto’s worden veiliger, beter, duurzamer. Data en connectiviteit maken dat een auto geleidelijk transformeert van een object op zich, naar een onderdeel van een breder mobiliteitssysteem. Dat opent de deur naar beter gebruik van de auto en van andere vervoermiddelen (modaliteiten), betere benutting van infrastructuur, een scala aan services rondom die auto en mobiliteit. Dat kan trouwens zo maar leiden tot meer gebruikers van die auto, misschien zelfs meer gebruik, want het gebruik van de auto (zelfrijdend, elektrisch, gedeeld) wordt laagdrempelig(er).

samenhang.

Toch die samenhang en complexiteit. Die valt niet te ontkennen dus. De auto raakt aan, grijpt in op, en levert een bijdrage aan benutting van ruimte, onze manier van leven/wonen/werken. En de auto is tegelijk nog steeds de oorzaak van problemen die om een oplossing schreeuwen. Ik zei het al : we zijn lekker bezig, maar tegelijk groeit het wagenpark wereldwijd en ook in Nederland, we bouwen steeds grotere en zwaardere auto’s (door o.a. batterijen en een lading high tech aan boord),  nog steeds slaat de opwinding toe bij de enorme vermogens die motoren leveren, de acceleratie. Nog steeds staan auto’s 90% van de tijd stil.
We doen veel, werken mee aan het goede. We blijven goede burgers maar ook consumenten. Elke bijdrage aan een betere of schonere wereld wordt ook weer ervaren als een vrijbrief om het daar dan maar bij te laten, en voor een groot deel op de oude voet door te leven. De argumenten zijn bekend : wij hebben een stap gezet, nu eerst maar eens zij daar (de rest van het land of van de wereld), laat ze eerst maar eens hun huiswerk doen daar in den Haag, groei is niet het probleem maar juist de oplossing voor alle problemen in de wereld.

Maar wat dan ?

We kennen de terminologie : we moeten fundamenteel veranderen, niet minder groei maar “degrowth” ofwel krimp, niet cosmetische veranderingen doorvoeren maar groots, het systeem (wel een erg breed containerbegrip) moet op de helling. Voorlopig zien we telkens weer even een reden om uit te stellen, blijven we verandering altijd maar weer interpreteren als eng en bedreigend en een zaak van inleveren. Economische crisis, de oorlog in Oekraïne en alle gevolgen daarvan op wereldschaal,  de Corona-aanval op onze gezondheid, vrijheid en manier van leven, de inflatie, al dat gesomber: eerst maar weer eens terug naar AF, blij dat ik rij, lang leve de welverdiende zonvakantie. En als het tegenvalt, dan rijden we even naar de Haagse flappentap.

Het begint met een ambitie, met een plan.

We blijven onszelf overtreffen, in ieder geval in ambities en goede bedoelingen en dus ook in doelstellingen. De EU doet hier ook aan mee. Die 95 gram doelstelling klinkt wel bekend in de oren, daar was en is iedereen wel aan gewend.
Voor 2030 lag de lat op zo’n 38% reductie in CO2 uitstoot van personenwagens  en 35% zero emission auto’s. Timmermans (met hem velen binnen de EU en Brussel) tilde dit naar 55% reductie  in 2030 en 100% in 2035 (OF nul  in 2035), en we moeten gewoon stoppen met auto’s te verkopen die rijden op fossiel. Interessant trouwens dat iemand als Timmermans met hoge idealen, vergezichten, en ambities een soort eretitel (of was het anders bedoeld ?) krijgt van klimaatpaus. Waarom geen klimaatkeizer of koning ? Welke titel je hem ook geeft, de plannen zijn er met veel missies en visie, wetgeving, investeren, straffen en belonen.

Als we rond 2030 ook richting de 2 miljoen elektrische auto’s (ver)kopen, dan wordt het nog wat. Blijft natuurlijk staan dat Zero Emission nog ver weg is voor het wagenpark als geheel. Tegen die tijd, na 2030, hebben ook andere veranderingen rondom mobiliteit en auto een grote impact. Denk aan : technologie, connectiviteit, ADAS, functionaliteit. En blijven we onze manier van leven/wonen en werken veranderen. En is de kans groot dat we inmiddels met de opwarming van de aarde dicht in de buurt gaan komen van die beruchte 1,5 graad.
Werk aan de winkel dus, nog steeds. Niet alleen zij daar elders in de wereld, later, volgende generatie. Maar Wij, hier en nu.

Hans Groenhuijsen, 11 mei 2022.

Binnenkort verschijnen meer blogs over het klimaatvraagstuk.
. Eerdere blogs over klimaat :  https://www.hansgroenhuijsen.nl/category/4fields/de-toekomst-een-betere-wereld
. Alle artikelen en blogs , zie: https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/
. wekelijks mijn blog ontvangen ? Meld je aan  via “aanvraag artikelen” op  
  https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/
. ©alle rechten voorbehouden Hans Groenhuijsen, 2022.

T                06-52 58 95 85
M              hans@hansgroenhuijsen.nl
I                 https://www.hansgroenhuijsen.nl
Link           https://www.linkedin.com/in/4fieldshansgroenhuijsen/