How to lie with statistics : Dagkoersen in de automotive.

1. Cijfer fetisjisme ?

Rondom Corona worden dagelijks de belangrijkste cijfers de wereld in geslingerd.
Vraag is natuurlijk of we met het aantal doden, ziekenhuisopnames, en het aantal IC patiënten echt zicht hebben op dat virus. Voor elke mening of hypothese kan je het bewijs wel opstapelen.
Ook rondom automotive worden de sommetjes gemaakt, ook hier veel dagkoersen maar ook hier onduidelijkheid over waar dit zelfs maar op korte termijn naartoe gaat; voorspellen is een hachelijke zaak. Al die cijfers moeten houvast bieden voor ondernemers om hun bedrijf te runnen, om te gaan met deze krimpende markt en zich voor te bereiden op verdere neergang. We schetsen graag de scenario’s, vaak een drietal : sterk negatief, mild en nogal tijdelijk, en ergens er tussenin. Gemeenschappelijk in deze scenario’s : dalende lijnen in de grafiekjes, en heel erg veel ROOD.

2. Je ziet wat je wilt zien.

We zoeken in die cijfers houvast, cijfers geven je het idee dat je in ieder geval niet de enige bent (gedeelde smart is halve smart). Cijfers worden ook snel een dagelijks of wekelijks terugkerend ritueel (zoals het weerbericht, de aandelenkoersen) en bieden daarmee structuur. Vaak gaan we in de cijfers ook op zoek naar positieve signalen, de lichtpuntjes; dat geeft de burger weer moed, nu is het afzien maar er is licht aan het einde van de tunnel. Hier schuilt een gevaar. Ondernemers kunnen zich teveel spiegelen aan de marktcijfers,
en verkeerde conclusies trekken. Of de conclusie dat je er echt belabberd voor staat en het een “mission impossible” wordt, of de tegenovergestelde conclusie dat het met jouw bedrijf ook slecht gaat, maar dat je het altijd nog beter doet dan de markt; vaak blijkt dat een schrale troost. Cijfers kunnen ook dienen als argument om fors in te grijpen in de kosten, in het aantal medewerkers.

3. Vertrouwen in de toekomst ?

Het is opvallend dat in veel sectoren het ondernemersvertrouwen redelijk overeind blijft.
Terwijl grote aantallen ondernemingen het water aan de lippen staat, en bij een langer voortduren van deze crisis, het einde in beeld komt.
Je zou kunnen zeggen dat dat eigen is aan ondernemerschap: optimisme, vertrouwen in de toekomst, in eigen prestatie, in medewerkers en klanten. Prima natuurlijk, maar daar schuilt dus dat risico in dat er door een roze bril wordt gekeken, niet of verkeerd wordt gekeken. De aandacht voor de situatie voorafgaand aan Corona is matig. Was je bedrijf toen in principe levensvatbaar, en lag continuïteit voor de hand ? Of waren er ook toen al ontwikkelingen in de economie of binnen je eigen sector die jou en je bedrijf raakten ?
OK, met terugkijken schiet je vandaag niets op, zo is vaak de redenering. Maar je houdt jezelf voor de gek als alle ellende die nu over je heen komt compleet toeschrijft aan Corona; door zo te kijken heb je geen zicht op de oorzaken, en is de kans groot dat je dus naar de verkeerde oplossingen grijpt. Onder het motto “focus niet op de problemen, maar op de kansen” is het ook nuttig naar dat recente verleden te kijken. Waar zaten net voor Corona de mogelijkheden om te innoveren, om door te ontwikkelen ? En kan je niet daarop juist voortbouwen ?

4. We kijken verkeerd en naar de verkeerde dingen.

Terug naar die cijfers. We kijken naar datgene wat ons voorgeschoteld wordt. Daarin zit het risico dat we verkeerde cijfers, halve waarheden, en verkeerde aannames over ons heen krijgen. Hoe komen cijfers tot stand, over welke periode hebben we het, hebben we het over aantallen of euro’s of procenten, waarmee vergelijken we een periode of een sector ? Wat zijn mogelijke oorzaken naast die ene oorzaak waarop je focust, op dit moment dus Corona ? En mogen we trends doortrekken, is dat realistisch ? Nog een gevaar : we kijken maar naar een heel klein deel van de wereld, naar onze eigen achtertuin, onze eigen business, echt microniveau dus. En daartegenover kijken we ook nog naar de hele grote, abstracte, cijfers : aantallen patiënten, mondkapjes, bedden, of de tientallen miljarden die worden gestoken in de bestrijding van de crisis.

Maar hoe breng je die twee werelden bij elkaar ? Hoe krijg je zich op wat jouw business nu raakt, wat achterliggende trends zijn op wat langere termijn, wat de acute veranderingen en variabelen zijn die uiteindelijk jouw business raken? Lastig ? soms wel, en het kost tijd. Maar soms is het ook eenvoudig. Minder OV capaciteit dus meer vervoer met eigen auto ? Een blijvende nieuwe mix van werk thuis en bij de baas, reizen op andere tijden ? Minder kilometers dus minder onderhoud en minder schades ?
Focus bij consumenten op onzekerheid en ellende en even geen aandacht voor de auto(aanschaf, onderhoud) dus meer focus als ondernemer op de psyche en emoties van de klant ? Consumenten die vooral liquiditeitsproblemen hebben, waarvoor je dus als onderneming met andere oplossingen kan komen ? Andere openingstijden ? Meer naar de klant toe dus pick up & delivery ?

5. Goed, dan toch even wat cijfers.

Fabrikanten krijgen klappen. Aantallen auto’s vallen terug, voor Europa in Q1 een daling van 25%, maar alleen voor maart nog veel erger (VW -46%, PSA -68%, Renault -65%). EBIT bij Daimler valt terug met 78% in Q1, en bij Volkswagen met ruim 60%.
in de Europese auto-industrie stond eind april de teller (aantal geproduceerde eenheden) op -2,2 miljoen. ACEA, de club van autoproducenten, wees er nog eens fijntjes op dat het totale fiscale inkomen (inclusief dus accijnzen, BTW e.d.) uit auto’s ligt op 440 miljard EUR. De werkgelegenheid rondom de auto, direct plus indirect, ligt op ruim 6% van de totale werkgelegenheid in Europa. In Nederland viel de verkoop terug met 23% in maart en 53% in april, cumulatief t/m april “slechts” 20%. Occasionverkoop B2C t/m april valt 6% terug. De schademarkt valt weg (hoe je ook kijkt : aantal calculaties, order intake, aanrijdingen, autokilometers), waarbij voor langere tijd een min wordt gevreesd van 25% en meer. In de werkplaatsen is de teruggang duidelijk. In april daalde de aftersales omzet bij onafhankelijke bedrijven met 3,2% en bij dealers met 6,3%.

En riep iemand daar nog : klimaat, CO2, stikstof, de EV, connectiviteit, ADAS,………. ? Het zijn heftige tijden.

Hans Groenhuijsen, 12 mei 2020.

Voor alle stukjes, blogs, artikelen etc. zie : https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/