Het virus blijft reizen, wij ook ?

We hebben meer auto’s, we rijden totaal meer maar per auto iets minder, elektrificering wordt steeds belangrijker, en de diesel is op zijn retour.

 

Onlangs publiceerde het CBS cijfers over de verkeersprestaties. Logisch dat hierin nog niet de effecten van Corona zijn meegenomen; de cijfers lopen door t/m 2019. Het is altijd even opletten met die cijfers. Soms gaat het over Nederlandse voertuigen en de kilometers die zij in Nederland en in het buitenland rijden; soms gaat het om alle kilometers die op Nederlands grondgebied worden gereden door zowel Nederlandse als buitenlandse auto’s.
We kunnen ook nog onderscheid maken naar voertuigtypes (personenauto, bestel, vracht…) en brandstoftype. En uiteindelijk kan je alles met alles combineren natuurlijk. Ik beperk me maar even.

1. Voertuigkilometers op Nederlands grondgebied.

Eerst alle voertuigkilometers op Nederlands grondgebied voor de jaren 2015-2019. Personenwagens rijden meer van 105 miljard naar ruim 112 miljard, een plus van 6,9%. Het aandeel in het totaal aantal kilometers daalt iets van 78,3 naar 77,5%. De hoeveelheid bestelwagenkilometers neemt toe van 16,5 naar bijna 19 miljard, plus 14,8%. Kortom, er wordt wat besteld en geleverd, en gebouwd en onderhouden etc. Het aandeel van de bestelauto in het totaal aantal kilometers neemt toe van 12,3 naar 13,1%. Vrachtvervoer via de weg groeit ook, met 9,6%, van 6,9 naar 7,6 miljard km. Het aandeel van vrachtvervoer in het totaal blijft vrijwel constant op 5,2%.
De totale hoeveelheid voertuigkilometers groeit van 134,1 naar 144, 8 miljard kilometers, een plus van 8%.

2. Kilometers van Nederlandse personenauto’s naar brandstoftype (gereden in binnen- en buitenland).

Benzineauto’s reden in 2015 77,5 miljard km. en in 2019 84,2 miljard, een toename van 8,6%. Diesels reden minder van 35,8 naar 32,2 miljard ofwel een afname met 10%. LPG is al jaren op zijn retour; het aantal kilometers zakt in de periode 2015-2019 weg van 2,9 naar 1,9 miljard km. Elektrificering wordt belangrijker. De PHEV groeit van 1,4 naar 2,4 miljard km. terwijl de FEV bijna uit het niets (0,16 miljard) opklimt naar 1,46 miljard km.  in 2019.

Totaal staat de kilometerteller in 2019 op 122,49 miljard kilometer (2015 : 115,9), gereden met 9,53 miljoen (2015:8,85 miljoen) voertuigen, met een jaargemiddelde van 12.849 km. (2015 : 13.091). Bedrijven (zakelijke auto’s) reden in 2019 zo’n 26,6 miljard kilometer (plus 2,7% t.o.v. 2018) en particulieren (prive bezit) 95,5 miljard km, een toename met slechts 0,2%.

3. Kilometrage, jaargemiddelde, en aantallen voor benzine en diesel, 2015 en 2019.

Benzineauto’s reden daarvan 84,2 miljard (2015 : 75,5 miljard) ofwel ruim 68% (2015 : 65%) van het totaal met een jaargemiddelde van 10.875 km.(2015 : 10.748 km.). Het aandeel van benzineauto’s in het totale wagenpark  lag op 83,7% (2015 : 79%). Diesels draaiden 32,2 miljard kilometers (2015 : 35,8 miljard))  met zo’n 1,43 miljoen (2015 : 1,55 miljoen) voertuigen wat neerkomt op een gemiddelde van 22.548 km per jaar (2015 : 23.013 km.), en een aandeel in het totaal aantal kilometers van 38% (2015 : 30,9%). Diesels maken 14,9% uit van het totale wagenpark (2015 : 17,5%).

Dus :
. We hebben meer auto’s,
. rijden totaal meer maar per auto iets minder,
. elektrificering wordt steeds belangrijker,
. de diesel is op zijn retour.

4. Corona.

Het blijft onzeker, roepen we alsmaar. En zo is het. Terugkijken is simpeler. Tweede helft maart  nam de verkeersintensiteit op de hoofdwegen af met 39% en het aantal files met 99%. Hier geldt nog steeds de Gouden Regel : 1% afname in intensiteit leidt tot 3% afname in de file-ellende. Het OV zakte weg, de trein verloor maar liefst 90%.
Half september (dus nog voor de aanscherping van de Corona-regels) is het autogebruik met 6% weggezakt, gemeten over het hele jaar tot september. Vrachtvervoer neemt toe met 8% en het OV kampt nog steeds met een ernstige krimp, met een min van richting  de 50%. We rijden minder, we vervoeren ons deels met andere modaliteiten (minder OV). Het aantal verplaatsingen naar het werk ligt 27% onder 2019.

Het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelde vorig jaar nog een flinke groei in onze mobiliteit. Voor 2030 rekende het PBL toen met een groei-index (2014 =100)  van 130  voor de auto, 134 voor de trein, en 116 voor bus/tram/metro. Dergelijke prognoses kunnen voorlopig wel van tafel.

Een aanrader die CBS statistiek; je kunt zelf alle mogelijke data ophalen en met elkaar combineren. Blijf alert, statistiek is lastig en voordat je het weet, zit je ernaast. Dagelijks zien we de “professionals, politici en geleerden” die het liegen met statistiek tot hogere kunst hebben verheven.

Hans Groenhuijsen, 5 october 2020.

Voor alle andere blogs, zie https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/