De automotive: maak er maar een tekening van.

 

 

Je kunt de wereld op allerlei manieren uittekenen. Essentie is dat er veel is veranderd ten opzichte van die overzichtelijke wereld met wat grondstoffen uit de staal en chemie, onderdelenproducenten, en autofabrikanten die bezig waren met ontwerp, en productie/assemblage. Uiteindelijk was er dan een importeur en een dealer die de connectie vormde met de markt (consument en zakelijke markt).
In de loop van ruim 100 jaar zijn er veel functies bijgekomen die direct of indirect te maken hadden met de auto en het gebruik ervan. Energie (overwegend dus de olie) was en is zo’n business. Maar ook verzekering, financiering en leasing, garagebedrijven etc.  zijn functies die zich ontwikkelden. In de 21ste eeuw zet deze ontwikkeling zich door, maar ingrijpender en fundamenteler dan daarvoor.
Activiteiten gaan echt over de bestaande grenzen van de automotive sector heen, de variatie wordt groter, veranderingen vinden sneller plaats.

Kijkend naar grondstoffen is de verschuiving zichtbaar naar nieuwe materialen en toepassingen, denk aan de productie van batterijen en allerlei high tech hardware in de auto (het hele circus rondom aandrijving,  connected en autonoom rijden/ADAS), niet te vergeten de switch van hardware naar software. Daarbij neemt de massa van voertuigen sterk toe van onder de 1000 kg. in de vorige eeuw naar met gemak richting de 2000 kg. vandaag.
Bij onderdelen zagen we al eerder de verschuiving van losse onderdelen naar grotere componenten en vervolgens naar systemen. Onderdelenproducenten waren altijd al een belangrijke schakel  maar worden steeds meer degenen die de innovaties in gang zetten, de kennis en knowhow en schaal hebben om daarin een toonaangevende positie in te nemen.  Maar naast de traditionele spelers rondom staal/olie/rubber, komen steeds meer andere partijen in beeld. Bedrijven die niet nederig aan de achterdeur van de OEM aankloppen, maar die een vooraanstaande positie innemen, in veel gevallen ook buiten de automotive hun  posities hebben opgebouwd. We kennen ze maar al te goed inmiddels. Denk aan de grote spelers rondom telecommunicatie, netwerken, data en AI, business intelligence, online spelers.
Rondom energie (opwekking/productie, distributie, toepassing) ontstaat een nieuwe en uiteindelijk fossielvrije wereld. Batterijen, aandrijving, opslag, charging etc. zijn de uitingen van die transitie van moleculen naar elektronen.
Bij fabrikanten gaat ontwerp op de helling; meer en meer is een EV niet een omgebouwde benzineauto, maar een echt als EV ontworpen nieuw voertuig. Kosten rondom design en R&D zijn enorm, geleidelijk investeren is nauwelijks een optie. Fabrikanten kunnen het zich niet permitteren om de boot te missen, maar ook niet om allerlei ontwerpen en aandrijvingen door te blijven ontwikkelen. Kiezen dus. Digitalisering raakt de OEM en het merkkanaal op meerdere fronten. Digitalisering zit in en rondom de auto, in allerlei devices en services. Het zit in de eigen processen met een noodzaak tot meer efficiency maar ook hoger aanpassingsvermogen.  Digitalisering raakt de relatie/communicatie met de klant (in sales, aftersales, via allerlei kanalen), die hele klantreis (wat een woord eigenlijk) gaat op de helling met een verschuiving in de rol en positie van een OEM en van de dealers. Op retailniveau loopt de discussie over de rol van merkkanaal en universelen : een kwestie van marktmacht, kennis en deskundigheid, toegang tot en gebruik van data. Of blijft er voor beiden een rol weggelegd ?
Wat doen partijen in de financiële wereld ? Als het gaat om financiering van bedrijven  en van auto’s, als het gaat om de sturing van onderhoud e.d. ? Verliezen verzekeraars terrein of houden ze hun positie ? Werken ze alleen of zoeken ze combinaties met andere partijen in  de markt voor auto en mobiliteit ?
En dan de consument. We kennen de transities wel onderhand: van bezit naar gebruik, van auto naar mobiel, van B2C naar B2B (fleetification), andere voorkeuren  welke worden gedreven door de portemonnee, door ideologie, door betrokkenheid bij de grote issues rondom klimaat, energie, leefbaarheid.
De overheid zal meer en meer een rol gaan spelen. Vaak zal het gaan om ontwikkelingen in een gewenste richting te sturen, denk aan energie, de switch naar elektrisch, het benutten van schaarse middelen en schaarse grond, het anders en slimmer organiseren van mobiliteit met meer modaliteiten, integratie en communicatie. Vaak zal het gaan om een minder dwingende en sturende rol maar om een faciliterende rol en een positie als hoeder van het algemeen belang(benutting, infrastructuur, veiligheid, data, cybersecurity).

Verandering BINNEN of VAN het bestaande.

Het gaat dan niet meer om geleidelijke veranderingen BINNEN het bestaande , maar vooral om veranderingen VAN het bestaande. De wereld draait niet langer meer om de auto; bij mobiliteit is de auto niet meer de spil waar alles om draait. Grenzen van bestaande sectoren verdwijnen. De traditionele machtsverhoudingen schudden op hun grondvesten. Het lijkt er op dat deze hele wereld rondom auto en mobiliteit  steeds meer activiteiten en functies kent,  meer en meer spelers kent, steeds complexer wordt.

Daarmee fragmenteert de markt zelfs., een oerwoud aan producten en diensten.  Althans, zo lijkt het. Het tegendeel is waar. Al die veranderingen nodigen uit tot een herverdeling van taken en macht. Het is waarschijnlijk dat daarbij allerlei activiteiten en functies opnieuw worden gegroepeerd volgens de nieuwe logica van de markt. Deze zogenaamde aggregatie (bundeling) ligt om een aantal redenen voor de hand. Er zijn altijd spelers op zoek naar nieuwe business, naar innovatie, naar nieuwe business modellen etc.

                                              Afbeelding : © Hans Groenhuijsen 2021.

De fundamentele verandering in de markt van product naar services schreeuwt om de aggregatie, waarbij het bundelen van services overigens een stuk eenvoudiger kan zijn dan het bundelen/integreren van producten. Waar de klant in het oude model voor een belangrijk deel zelf maar losse producten/diensten tot één geheel moest smeden, wil de consument nu dat andere partijen dat regelen, en complete oplossingen bieden. Data vormt de grote motor achter veel veranderingen en disruptie en faciliteert die aggregatie. Hoe meer data uit diverse bronnen worden gecombineerd en geaggregeerd, des te sterker wordt de propositie richting de klant. Anders gezegd, data was een belangrijke oorzaak van verandering, is een logisch gevolg van verandering en vormt een logische voorwaarde voor en versneller van de ontwikkeling van de vorming van platforms en ecosystemen. Daarmee is de grote verandering wel helder.

Hans Groenhuijsen, 19 mei 2021.

 

Geschiedenis van de automotive deel 1: 1870-1970, het begon zo simpel. | (hansgroenhuijsen.nl)

Een geschiedenis van de automotive deel 2: complexer en voller. | (hansgroenhuijsen.nl)

Geschiedenis van de automotive deel 3, 2010-2020 : Verandering ? We beginnen net. | (hansgroenhuijsen.nl)

De elektrische auto in de etalage. | (hansgroenhuijsen.nl)

De EV in de etalage, maar verkopen ho maar. | (hansgroenhuijsen.nl)

Alle blogs  : https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/

©alle rechten voorbehouden Hans Groenhuijsen, 2021.  Zie https://www.hansgroenhuijsen.nl/copyright/

afbeeldingen : © Hans Groenhuijsen, 2021.