Strategy& (PWC Consulting) voorspelt dat het snel gaat met elektrisch, connected en autonoom. We gaan het meemaken.

PWC’s Strategy& is een goede bekende in de automotive en schrijft mooie en gedegen rapporten. Het Digital Auto Report 2017 geeft veel inzicht in de grote veranderingen in de sector: “digital” is één van de toverwoorden. Technologie verandert, klanten veranderen en de customer interface, customer experience en business modellen veranderen. En last but not least, de auto verandert. Het rapport geeft o.a.  met veel onderbouwing de cijfers voor de komende jaren als het gaat om aantallen elektrische, autonome en connected auto’s.

1. De autonome auto

PWC bevestigt hier nog eens dat we nog even moeten wachten op die (bijna) 100% autonome auto op level 4 of 5. De aantallen nemen wel toe maar dat zit voorlopig in auto’s die op een lager level dus nog met allerlei beperkingen en slechts onder bepaalde omstandigheden autonoom hun werk kunnen doen. Voor de Nederlandse markt ging ik eerder dit jaar uit van 1% van de nieuw verkochte auto’s op dat level 5 in 2025  en rond de 10% in 2030, om en nabij de cijfers die PWC afgeeft voor de USA plus Europa plus China.

2. De connected car

PWC stelt dat die connected car in hoog tempo dominant wordt in de nieuwverkoop, leidend tot een penetratie van richting de 100 % binnen 12 jaar. Ik zou zelf nog wat hoger inzetten, maar lever mijn schatting graag in voor de berekeningen van PWC’s strategie-jongens.

3. (een beetje) elektrisch?

PWC markeert niet duidelijk het jaar van de grote omslag; het jaar waarin de elektrische auto kostentechnisch gezien onder het niveau komt te liggen van dat van een ICE de auto met verbrandingsmotor). Er ontstaat geleidelijk redelijke overeenstemming dat dit wel eens rond 2022-2023 kan gebeuren. PWC laat in haar cijfers wel zien dat ergens tussen 2020 en 2025 een sprong wordt gemaakt. De elektrische auto neemt een steeds belangrijker deel van de nieuwverkoop voor zijn rekening en richting 2030 wordt dat zo’n 40-45 % van de nieuwverkoop. Een respectabel percentage maar toch nog verwijderd van de verwachte of gehoopte 100% in landen als Nederland en Noorwegen. Die percentages gaan fors omhoog als we niet alleen de vol-elektrische auto’s tellen maar daar ook de hybrides bij optellen. Dan bereiken we in de sommetjes van PWC al snel meer dan 70%.

4. Het totale wagenpark

Getallen werken betoverend, en kunnen er imposant uitzien. Maar verschuiven we de focus van nieuwverkoop naar de opbouw van het totale wagenpark, dan is het beeld toch nog wat anders.
Autonome auto’s (level 4/5) vormen nog geen 1% van het totale park in 2025 en 8-10% in 2030 (tot mijn opluchting ongeveer overeenkomend met mijn eerdere prognoses voorjaar 2017).
Elektrische auto’s nemen een hoge vlucht zoals eerder gesteld, maar vormen zo’n 4% van het wagenpark in 2025  en nog steeds slechts 16-20%  van het totale park in 2030.
Connected auto’s schuiven vrij snel naar een percentage van rond de 60%.

5. Conclusie

Het blijft interessant om dergelijke voorspellingen te volgen, en te toetsen na verloop van tijd. De digitale opmars is duidelijk. Wij gaan het dus meemaken, maar ook de dealers, universelen,
onderdelenjongens, de autofabrikanten.  Nog twijfelaars?

 

januari 2018.

Bron:

Digital Auto Report 2017, PWC Strategy&
https://www.strategyand.pwc.com/media/file/2017-Strategyand-Digital-Auto-Report.pdf

Zie verder op mijn website https://www.hansgroenhuijsen.nl/category/blogs/:

Succes van de elektrische auto blijft uit.

Dalia Research

De consument en de elektrische auto: effe wennen

A convincing case: connected, autonomous, shared, electric