Een wereld na Corona, deel 2 : GROOT denken over Post-Corona.

  1. Doemscenario’s en toekomstdromen.

Denken in termen van grote veranderingen en revoluties is de mens eigen. Daarbij laten we ons graag leiden door een gevoel van urgentie (nu ingrijpen, anders gaat het fout) of door een wenkend toekomstperspectief. Soms gaat het om doemscenario’s: de wereld gaat ten onder. Daarbij hebben we nog twee smaken; het is onafwendbaar, of we kunnen het nog voorkomen als we maar….. En dan volgt een hele trits aan mooie rituelen, krachtige maatregelen, een forse mentaliteitsverandering etc. Soms gaat het om de overgang naar een mooie nieuwe wereld. Ook hierbij twee richtingen : of die wereld ligt  al voor het oprapen, en manifesteert zich vanzelf, of die wereld is er bijna maar we moeten nog even….
De twee routes, naar de ondergang en naar een nieuwe wereld, liggen overigens dichter bij elkaar dan je zou denken. In beide gevallen is er de optie van de onafwendbaarheid, en de optie van de min of meer vrije keuze.

  1. The Great Reset.

Het World Economic Forum (WEF) zit nooit verlegen om pakkende titels en kwam met “The Great Reset”. Een omvangrijk plan met veel draagvlak en met als boodschap: we kunnen na corona niet gewoon de draad weer oppakken, het is tijd voor een grote verandering. Belangrijke punten daarin zijn :
. een eerlijker en beter functionerende markt met maatregelen in belastingklimaat voor bedrijven en vermogenden, andere handelsbetrekkingen en verdragen, betere afspraken over intellectuele    eigendom en concurrentieverhoudingen,weg met de fossiele subsidies.
. investeren : met veel meer geld en vooral meer gericht op gemeenschappelijke doelen, gelijkheid, duurzaamheid; en NIET gericht op het repareren van de oude wereld.
. versterken en beheersen van de innovaties uit de 4e industriële revolutie.

In het debat over deze visie worden direct de bekende stellingen betrokken. Voor het ene kamp is dit plan regelrecht afkomstig uit het communistische gedachtegoed en  de daaraan verbonden heilsleer. Het WEF is een wolf in schaapskleren. Zij grijpt de Corona-crisis aan om oude idealen naar voren te schuiven. Covid is dan een soort hefboom, een breekijzer om het bestaande te vernietigen. Om dit streven kracht bij te zetten, wordt ook het klimaat alvast van stal gehaald.
Het andere kamp blijft niet achter natuurlijk. Dat Forum is een mooie dekmantel. Het WEF verkondigt een boodschap die aangenaam groen kleurt, een betere wereld belooft, maar het is niets anders dan een mooi verpakt plan om te behouden wat we hadden (hebben). Een samenzwering van het grootkapitaal, van de elites. Ze prediken  “stakeholder capitalism” maar  het gaat vooral om kapitalisme met een hoofdletter en veel minder om stakeholders (maar vooral shareholders). Ze zijn niet bezorgd over de mensheid maar over hun controle over de wereld. Wantrouwen jegens  het WEF blijkt uit de veronderstelling dat zij niet uit zijn op een Great Reset, maar juist het voorkomen ervan (of die Reset heel gecontroleerd willen laten plaats vinden).

  1. Oude of nieuwe oplossingen ?

Er is nog een ander spanningsveld. Aan de ene kant wordt Covid gezien als een verstoring van de orde, en de veroorzaker van problemen (op zijn minst problemen zichtbaar makend die er al waren). De inspanning moet er dan op worden gericht om snel met oplossingen te komen en de orde te herstellen. We lossen dus oude problemen op die bij “de oude wereld” horen, en gaan weer over tot de orde van de dag (of van gisteren). Hier tegenover staat de overtuiging dat we oude problemen en de oude orde achter ons moeten laten, en die grote “Reset” moeten  realiseren,  een fundamentele verandering , niet binnen het systeem maar van het systeem zelf. Hier loopt een verschil in waardering doorheen van technologie.
Technologie zorgde al voor grote zegeningen en zal dat in toenemende mate blijven doen. De nadelen van technologie voor de samenleving (ook wel de “externe kosten” genoemd) moeten we deels voor lief nemen maar zullen ook voor een groot deel verminderen. Daar staat de overtuiging tegenover dat technologie steeds meer nadelen en externe kosten zal genereren (in ieder geval niet minder) en  dat het oude systeem daar min of meer toe aanzet.

We denken groots over de wereld na Corona, gebruiken grote woorden en vergezichten. Tijd om  al die grootsheid te vertalen in concrete actie. De toekomst is niet ver weg. De toekomst begint nu.

Hans Groenhuijsen, 15 oktober 2020.

De komende tijd schrijf ik een aantal stukjes over “een wereld na Corona “”.
Deel 1 verscheen op 12 oktober : “over politiek, visie en democratie”.
Ik publiceer deze via de website (www.hansgroenhuijsen.nl)
en Linkedin https://www.linkedin.com/in/4fieldshansgroenhuijsen/

Je kunt je ook inschrijven via  https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/
Dan krijg je alle stukjes automatisch in je mail. En natuurlijk staan alle blogs en artikelen op mijn website:  https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/.

Stukjes over Corona, transities etc. staan onder https://www.hansgroenhuijsen.nl/category/4fields/de-toekomst-een-betere-wereld/