Bron: Kennis Instituut voor de Mobiliteit “chauffeurs aan het stuur”

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ontwikkelde een aantal scenario’s die op een aantal punten lijken op de scenario’s van Deloitte. Er ontstaan 4 varianten door de mate van “delen” te combineren met het niveau van automatisering; beter gezegd, het niveau van autonomie in de auto (ADAS: Automated Drivers Assistance Systems).

“Letting go on highways”:

“met zonder handen fietsen” noemden we dat vroeger; de handen gaan dus van het stuur, althans op de snelweg. In de stad blijven de handen aan het stuur maar zijn er niveau 1 ondersteunende systemen. Inparkeren gaat automatisch.

“Fully automated private luxury”:

Connectiviteit is doorgebroken maar “sharing” niet. De auto blijft een kwestie van bezit, op de eigen oprit. Autonoom rijden bereikt een grote hoogte. Wegtransport vindt plaats via driverless trucks en platooning. Mensen zonder auto zullen voor hun mobiliteit gebruik maken van Uber-achtige oplossingen. Traditioneel OV is vrijwel verdwenen.

“Multi-modal and share automation”:

De handen gaan los op de snelweg (level 3 en 4). Sharing is populair, zowel het delen van auto’s als het delen van ritten (car resp. ride sharing). OV is populair met gebruikmaking van hoogfrequente trein/tram/metro zonder bestuurders. Stedelijk OV wordt door de overheid sterk gestimuleerd, met name voor de “dikke vervoers-stromen”; efficiënte combinaties met andere modaliteiten, overstap- en aansluitmogelijkheden worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld via een digitale reis-assistent.

“Mobility as a service”:

Van bezit naar gebruik in optima forma. De deeleconomie floreert in autobezit en in ritten. Vervoer vindt P2P (point to point, deur tot deur) plaats via bestuurderloze automatische taxibots. Het traditionele OV verdwijnt voor een belangrijk deel. Voertuigen parkeren zichzelf buiten de stad (maar worden bovendien intensiever gebruikt dan in de huidige situatie en staan dus minder stil). Afrekening vindt plaats op basis van dynamische pricing, dus gebaseerd op afstand, tijd, locatie en route.

februari 2017.

*) level3,4 en 5 verwijzen naar de standaard-indeling in niveaus van Automated Driver Assistance Systems.
Level 0 is full driver control, level 5 is 100% autonoom.