Gedrag verandert.

Menselijk gedrag wordt op allerlei mogelijke manieren beïnvloed. We laten ons leiden door onze eigen overtuigingen en idealen. Onze omgeving stuurt ons. Politiek en media zijn van grote invloed. Maar echte verandering komt traag op gang. We vinden het moeilijk om alle voordelen die we toekennen aan de auto, aan ons huidige mobiliteitssysteem,  deels te moeten loslaten. We zien de voordelen van ander gedrag nog niet; omdat ze er niet zijn, of pas op termijn gaan ontstaan. Gemeenschappelijk belang op de langere termijn delft het onderspit tegen de individuele belangen op kortere termijn.

 

De overheid moet aan de bak, de consument is aan zet.

De overheid zal dus, soms tegen de stroom in, moeten ingrijpen. Dat kan met de wortel en met de stok. Ofwel, de overheid kan “straffen” door echt fout gedrag te bestraffen of minder goed gedrag te ontmoedigen met een milde “straf” , met sancties, met het prijswapen (belasting, accijns, parkeergelden, normen ten aanzien van bijvoorbeeld uitstoot, veiligheid e.d.).
De overheid kan natuurlijk gewenst gedrag belonen met subsidies op lage uitstoot/zero emission, elektrische auto’s, laadinfrastructuur etc.  De overheid kan innovatie krachtig ondersteunen als het gaat om slimme mobiliteit. Vanzelfsprekend blijft de overheid  een dominante partij met de bekende instrumenten via wet- en regelgeving. Dat vertaalt zich in verkeersregels, gedragsregels, een enorme hoeveelheid aan verkeersborden. Daarbij mogen we hopen dat de overheid hier wat helderder en consistenter wordt dan vaak nu het geval. Consumenten c.q. weggebruikers worden in opperste verwarring gebracht door een woud aan regels en onbegrijpelijke borden. De overheid gaat vooral op een andere manier mobiliteit bepalen, door te  investeren in infrastructuur en vervoer : wegennet, waterwegen, spoor, kosten van OV. Daarmee kan de overheid de totale mobiliteit reduceren, verschuivingen “afdwingen” tussen modaliteiten (van auto naar OV, van weg naar spoor etc.). De overheid (zeker ook lagere overheden) kan verkeersintensiteit en mobiliteit verder reguleren door het verkeersluw maken van steden, restrictief parkeerbeleid etc. Mobiliteit zal steeds sterker samenhangen met vraagstukken rondom bereikbaarheid en verstedelijking, andere patronen in wonen/leven/werken. Moderne mobiliteit is dus wat meer dan een transitie van een benzinemotor naar een batterij.

Het internationale speelveld.

Vooral internationaal zullen er in toenemende mate regelingen komen met betrekking tot de technologie in en rondom auto’s en mobiliteit. Denk aan de ingrijpende regelgeving rondom energie en klimaat, maar ook aan de snel toenemende hoeveelheid systemen aan boord van auto’s (rij-assistentie, ADAS dus), ooit op termijn de autonoom rijdende auto, de toegang en het gebruik van de grote hoeveelheden data die worden gegenereerd door auto’s en andere verkeersmodaliteiten, door de infrastructuur  etc.
Daarmee ontstaan de mogelijkheden voor ander gebruik, betere planning, preventief en OTA (Over The Air) onderhoud, andere diensten, anders afrekenen voor gebruik en mobiliteit, andere financiering,  andere risico’s en verzekering daarvan; mogelijk een grotere rol voor productaansprakelijkheid, of voor een meer persoonsgebonden mobiliteitsverzekering of de inmiddels bekende Betaal-naar-gebruik “Pay As You Drive”.
Veel verkeersregels kunnen verdwijnen of worden vervangen, veel verkeersborden kunnen naar de schroothoop wellicht.

Een wondere wereld.

Het wordt een wondere wereld, zou Chriet Titulaer zeggen (een Nederlandse futuroloog in de vorige eeuw). We komen  echt  in een andere wereld. En daarmee zal het gedrag van consumenten ingrijpend gaan veranderen, deels terzijde worden geschoven door al die technologie. De auto zal veranderen van een op zichzelf staand object naar een positie als onderdeel van een groter mobiliteitssysteem. Maar tegelijk is er meer ruimte voor het individu: meer mobiliteit op maat, bredere toegankelijkheid van mobiliteit voor meer mensen, een hoge mate van functionaliteit. Het doembeeld dat het een almachtig den Haag of Brussel is dat ons leven en onze mobiliteit bepaalt, is niet juist. Overheden hebben een belangrijke rol, producenten van alle hardware (waaronder auto’s)  en software rondom mobiliteit spelen een grote rol. Soms zijn dat de nu bekende grote namen, de autoproducenten bijvoorbeeld ; en deels zijn dat nieuwe spelers en ontstaan er nieuwe combinaties van bedrijven (waarvoor we zo graag die magische termen gebruiken als platforms en ecosystemen).

1 ding blijft (hoewel……). Ik moet denken aan een autoprogramma op TV in mijn jeugd,  “Wereld op Wielen” . Zo is het, die wielen blijven, de wereld beweegt op wielen; nog even in ieder geval.

Hans Groenhuijsen, 5 juni 2022.

Andere artikelen o.a. :

https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/automobilist-gedraag-je-een-beetje/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/de-auto-op-de-piramide-van-maslow-wat-drijft-de-auto-mobilist/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/geschiedenis-van-de-automotive-deel-1-1870-1970-het-begon-zo-simpel/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/een-geschiedenis-van-de-automotive-deel-2-complexer-en-voller/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/geschiedenis-van-de-automotive-deel-3-2010-2020-verandering-we-beginnen-net/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/geschiedenis-van-de-automotive-deel-4-all-i-want-is-everything/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/geschiedenis-en-toekomst-van-de-automotive-deel-5-maak-er-maar-een-tekening-van/
https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/over-autos-en-identiteit-zeg-me-in-welke-auto-je-rijdt-en-ik-vertel-je-wie-je-bent/

. Alle artikelen en blogs , zie: https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/

. wekelijks mijn blog ontvangen ? Meld je aan  via “aanvraag artikelen” op
https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/

. ©alle rechten voorbehouden Hans Groenhuijsen, 2022.

T                06-52 58 95 85
M              hans@hansgroenhuijsen.nl
I                 https://www.hansgroenhuijsen.nl
Link           https://www.linkedin.com/in/4fieldshansgroenhuijsen/