1. Is de consument van plan een volgende auto aan te schaffen en op welke termijn?

De Vereniging Elektrische Rijders publiceerde onlangs de uitkomsten van een enquête onder consumenten m.b.t. de Elektrische auto (zie hier de uitkomsten van de enquête).

In 2017 zijn iets meer mensen t.o.v. 2015 van plan om een volgende auto te kopen binnen 2 jaar. Opvallend is dat over-all ongeveer driekwart zegt van plan te zijn om (ooit) een andere autoaan te schaffen. Verwacht zou mogen worden dat op grond van de economische groei en stijgende welvaart die groep groter zou zijn in 2017 dan in 2015. De enquête geeft geen informatie over het “waarom”. Mogelijk dat veel consumenten nog een afwachtende houding aannemen voordat ze tot dergelijke grote uitgaven beslissen. Een andere veronderstelling is dat consumenten geleidelijk minder wensen te besteden aan de auto (de aanschaf van een andere auto), langer doorrijden met de huidige auto, mogelijk kiezen voor een vorm van private lease.

2015 2017
Niet 10% 11%
0-2 jaar 23% 27%
3-5 31% 25%
>5 22% 24%
onbekend 14% 14%

 

2. Kiest de consument een nieuwe of een gebruikte auto?

Het percentage dat kiest voor een nieuwe auto is zelfs gedaald, zij het marginaal. Terwijl in 2015 nog 57% aangaf een gebruikte auto te willen aanschaffen, was dit percentage in 2017 gestegen naar 63%. Als we kijken, ter indicatie, naar de verkoopcijfers in 2016 in Nederland, dan steeg het aantal gebruikte auto’s dat B2C werd verkocht (dus van garage/dealer etc. aan consument) met 4,5% t.o.v. 2015 naar rond de 1,13 miljoen auto’s. De verkoop van nieuwe auto’s zakte in 2016 zoals bekend compleet weg naar 382.000 stuks, met een verwachting voor 2017 van 425.000.

2015 2017
nieuw 28% 27%
Gebruikt 57% 63%
onbekend 14% 14%

 

3. Overweegt de consument om een EV te kopen?

Ook hier is de verschuiving niet spectaculair. Het percentage dat een EV overweegt stijgt wel maar in beperkte mate. Het aantal consumenten dat categorisch nee zegt, daalt licht van 66 naar 62%

EV ? 2015 2017
Ja zeker 4% 4%
Overweegt 26% 31%
Nee 66% 62%
onbekend 4% 4%

 

4. en overweegt de consument een EV te kopen als de EV net zoveel kost als een ICE?

In gewoon Nederlands: overweegt de consument een Elektrische auto te kopen als deze door bijvoorbeeld overheidsmaatregelen net zoveel kost als een auto op benzine/diesel ? (ICE staat dus voor Internal Combustion Engine, de ons bekende verbrandingsmotor). Dan blijkt de portemonnee een gevoelig ding (conform een oude politieke wijsheid: het hart zit links, de portemonnee zit rechts). 23% zegt dan een EV te willen lopen tegenover slechts 10% in 2015, een flinke stap dus. Ruim 40 % overweegt die aanschaf. Een belangrijk gegeven dus. Een financiële prikkel van de overheid werkt. Maar nog interessanter: als de EV net zo duur/goedkoop wordt als een benzineauto door andere oorzaken, ook dan neemt de interesse van ede consument dus toe. Hierbij kan je denken aan de snelle daling van de prijs van accu’s binnen 5 jaar: in combinatie met een aanzienlijk grotere range, en relatief lager gewicht zou dan de EV het vanaf pakweg 2022 moeten gaan winnen.

EV ? 2015 2017
Ja zeker 10% 23%
Overweegt 41% 43%
Nee 45% 32%
onbekend 5% 2%

 

5. wat is de belangrijkste reden om GEEN EV te kopen?

De gevoeligheid voor prijs blijkt ook in de antwoorden op de vraag waarom iemand geen EV wil aanschaffen. Prijs staat met stip op 1. Op de tweede plaats staat de range/actiearadius. Alweer: als die 2 blokkades zijn opgeheven, dan ziet de toekomst voor de EV er rooskleurig uit. Maar ook nu geldt, dat andere factoren moeten meewerken: voldoende oplaadmogelijkheden en een beetje snel, de kosten van het opladen, de beschikbaarheid van voldoende attractieve modellen.

Waarom niet Niet 2015 Niet 2017
Prijs 39% 40%
Range 21% 25%
Laadtijd 6% 6%
Laadpaal in de buurt 6% 8%
Kwaliteit auto 2% 4%
restwaarde 1% 2%
Weet niet 6% 12%
anders 18% 4%

 

6. wat zijn de redenen om WEL een EV te kopen?

Ruim de helft ziet milieu als de grote factor (N.B. de motieven kunnen bij zakelijke/leaserijders anders liggen dan bij de gemiddelde consument). Op de tweede plaats staat hier dan toch weer de portemonnee. Het is positief dat consumenten niet alleen meer kijken naar de aanschafprijs van een auto, maar letten op de totale kosten van bezit en gebruik (Total Cost of Ownership): afschrijving, maar ook posten die voor een EV nog wel eens gunstiger kunnen uitpakken: belastingen, onderhoud, energiekosten.

Waarom wel Wel 2015 Wel 2017
Milieu 52% 58%
TCO 36% 33%
Kwaliteit 3% 3%
Parkeren in stad 1% 1%
Weet niet 1% 5%
Anders 7% 0%

maart 2017.