Die Electic Vehicle biedt een mooie illustratie van het proces van ontwikkeling en acceptatie van een nieuwe technologie.

Gedurende de 20ste eeuw was de EV eigenlijk grotendeels uit beeld, behalve aan het begin en aan het eind van de eeuw. Rond 2010 ontstond er een soort euforische stemming over de kansen van de EV, aanleiding voor hoge verwachtingen van de aantallen elektrische auto’s rond 2020 (Balkenende voorspelde ooit 1 miljoen in 2020). Daarna struikelde de EV enigszins en kwam terecht in “the trough of disillusionment” (volgens Gartner’s hype cycle). Hindernissen waren de blijvend hoge kosten van de batterij, de beperkte capaciteit en dus actieradius (de beruchte range anxiety), oplaad-problemen, de beperkte keuze in merken/modellen. Inmiddels wordt een kentering zichtbaar. Technologie versnelt, consumenten raken gewend, prijzen dalen geleidelijk, fiscale druk tot veranderen neemt toe evenals de druk van scherpere emissienormen (EU: 95 gram over 5 jaar). De verwachting is dat daarmee de problematische paradox wordt opgelost: in die paradox waren altijd de voorspellingen over de batterij-technologie (capaciteit, kosten etc.) te pessimistisch en de prognoses over aantallen elektrische auto’s altijd bijna ontroerend idealistisch en veel te hoog.

Het plaatje laat nog iets zien. De verbrandingsmotor had ruim 100 jaar geleden direct voordelen voor iedereen: overheid, samenleving, consument, producent en dealer, toeleverende industrie (hoewel er ook toen eind 19de eeuw enkele decennia forse weerstand was tegen het lawaai en de gevaren van automobielen). De elektrische auto had eigenlijk een slechte start. Hij was veelbelovend, en bood maatschappelijk gezien potentiele voordelen door sterke reductie in emissie, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de opening naar renewable energy. Maar de nadelen waren er ook, vooral voor de consument, de al genoemde hoge kosten, beperkte actieradius etc. Dat kantelt geleidelijk de komende jaren; de voordelen voor het individu nemen toe, de nadelen van de auto met verbrandingsmotor nemen toe en gaan zwaarder wegen, de collectieve voordelen van de EV nemen verder toe.

Kortom: succes vereist een redelijk evenwichtige verdeling: voor- en nadelen, individu en collectief, korte en lange termijn. Balanceren is een kunst, voor ondernemingen, voor consumenten en voor de politiek.

Hans Groenhuijsen, 2011/2016.