1.       Voertuigdata is een “systeemding”.

Data, voertuigdata in dit geval, is echt een systeemverschijnsel. Data is overal, in een snel uitdijende hoeveelheid, met een steeds grotere impact, dwars door bestaande grenzen van bedrijven en sectoren heen. Er ontstaan nieuwe combinaties van data, van producten en diensten.
De lijst van belangen en belanghebbenden wordt hiermee steeds langer; des te meer reden om deze datakwestie scherp te volgen en goed te regelen. Een kleine bloemlezing:

 • elektrisch rijden: laden, betalen, opslag, terug levering aan het net, V2G oplossingen.
 • Mobility as a Service: bredere mobiliteit, andere modaliteiten, geïntegreerde oplossingen
 • fleet management: reparatie en onderhoud, tracking, communicatie, leveren van info
 • OTA toepassingen: diagnostiek, updates
 • ADAS (en autonoom rijden), sensor data in de auto, verbinding/uitwisseling met andere auto’s (V2V) en met de infrastructuur (Vehicle 2 Infra, V2I)
 • communicatie met berijder vanuit diverse partijen, o.a. via de Human machine Interface
 • verbetering navigatie, en situatie-bepaalde advisering (weer, zicht, verkeersintensiteit etc.)
 • verzekering: maatwerk voorwaarden, afrekening op gebruik en gedrag, versnelling in vaststelling, claims afhandeling etc.
 • infrastructuur: beheer en onderhoud van wegen, verbeteren van doorstroming, betere benutting
 • veiligheid, preventie, reductie van ongevallen en de kosten daarvan
 • marktwerking (level playing field) en eerlijke concurrentie
 • consumentenbelangen, keuze en keuzevrijheid
 • door concurrentie gestimuleerde innovatie, maatschappelijk nut
 • voor Europa kan hier nog aan worden toegevoegd dat het van belang is om de toenemende concurrentie te weerstaan; enerzijds fabrikanten  in de USA en vooral in China, anderzijds  de alom gevreesde nieuwe spelers, high tech jongens die ook de wereld van automotive en mobiliteit tot hun domein zijn gaan beschouwen.

Autofabrikanten (verzameld in ACEA) geven enige ruimte in de discussie over toegang en gebruik maar willen uiteindelijk toch vooral in control blijven voorlopig.  Partijen die in de after market opereren (universelen, maar ook dealers) zijn voor een grote mate van openheid en bepleiten maximale toegang tot data, tot de auto en de berijder. Verschillende organisaties en verenigingen hebben zich verenigd in  de AFCAR, de Alliance for the Freedom of Car Repair in Europe.

2.       Maar waar staan we nu eigenlijk?

In de discussie over die data zit de suggestie opgesloten dat vrijwel alles mogelijk is met die data, dat vandaag of morgen alle opties wel gerealiseerd zijn. Bij nadere analyse blijkt dat we nog een lange weg te gaan hebben. Daarbij gaat het om het bruikbaar maken van data, het vermogen om van data informatie te maken, en vervolgens uit informatie business te ontwikkelen.
Voorlopig opereren de OEMs nogal traag als het gaat om de ontwikkeling van de door hen geliefde Extended Vehicle oplossing (ExVe) en de Neutral Server. Het is nog lastig om aan te geven hoe snel de OEMs hun voorsprong aan het opbouwen zijn t.o.v. de after market, hoe ver ze nog verwijderd zijn van het kantelpunt? En het is nog onduidelijk hoe groot concreet de schade nu al is voor partijen die geen vrije toegang hebben tot de data.

En bij wie ligt dan de sleutel die toegang biedt tot die data, wie is qua kennis en investerings-capaciteit in staat om er dus business mee te genereren?

Het lijkt een beetje op de discussie over autonoom rijden. Nog maar een paar jaar geleden leek het er op dat we binnen no time 100% autonoom konden gaan rijden; die verwachting is flink naar beneden bijgesteld; het kan zo maar meer dan 10 jaar duren voordat we serieus autonoom kunnen rijden (en dan niet eens in steden). Maar ondertussen groeit het aantal ADAS- features (rij-ondersteunende systemen) en maken we dus wel stappen.

3.       Data hebben is 1, ze goed gebruiken is 2.

Terug naar de data. De reactie zou dus kunnen zijn dat er even niets aan de hand is; die data komen wel een keer, wie dan leeft, die dan zorgt. Er wordt geen urgentie ervaren, terwijl de ontwikkelingen gestaag doorgaan. En elke marktpartij weet hoeveel tijd en geld het kost om succesvol te innoveren.

Er lijkt ruimte en tijd te zijn om de eerder genoemde strijd over die data tot een goed einde te brengen, met wet- en regelgeving. Geen reden voor paniek en uitspraken  dat de fabrikanten bijna de eindoverwinning op zak hebben. Maar ook hier geen uitstel. Den haag en Brussel mogen en moeten aan de bak. Zowel fabrikanten als high tech bedrijven gaan  gestaag door met ontwikkelen, en daarbij gelden enkele wetten: innovaties versterken en versnellen elkaar, “het komt altijd onverwacht” , eenmaal op voorsprong  is de achterblijver wel gezien.

Belangrijke denkfout is wel dat we te vaak denken vanuit het bestaande, vanuit datgene wat we kennen. Dus we kijken welke data we hebben (nu of over een paar jaar) en gaan bedenken wat we daarmee nu eens kunnen doen. We kijken naar mogelijkheden om bestaande producten, services en processen wat te verbeteren door data te gebruiken.

Het is zinvoller, vaak, om andersom te redeneren. Denk vanuit wat de markt wil, waar de klant prijs op stelt (toch weer Steve Jobs als voorbeeld…..), denk vanuit de “onzichtbare” onderstroom in de markt, de “hidden needs”.

Kijkend naar de belangen en belanghebbenden ligt er een zee aan mogelijkheden. En gaat het niet alleen om dat pakketje technische data over een auto of die ene leuke applicatie.
De truc is om al die voertuigdata, als ze er dan eenmaal zijn, goed te benutten. Het gaat er om dat je die data combineert met andere datastromen vanuit bijvoorbeeld je eigen bedrijfsvoering of juist vanuit bedrijven die meer op afstand van jouw business opereren, maar wel relevant zijn voor de klant, voor zijn mobiliteitsvragen in brede zin.  Kortom, je moet over de grenzen van je eigen winkel en sector denken, loskomen van hoe het was en vandaag nog is.

4.       Tot slot.

Er wordt vaak gezegd dat data maar het begin is. Carly Fiorina (voormalig  CEO van HP)  bijvoorbeeld zei dit: “The goal is to turn data into information, and information into insight”. Ik zou daar nog aan toe willen voegen:”…..and insight into action, and action into results and success”. Je kunt veronderstellen dat op een goed moment al die stappen ook door machines (machine learning, deep learning, AI, en nog zo wat) worden gedaan en wij als mens slechts toeschouwer zijn, langs de lijn staan. Of we dan nog auto’s nodig hebben, lijkt me een vraag.

Om in de sfeer van auto’s te blijven: data and information is the oil of the 21st. century: and analytics is the combustion engine.

Hans Groenhuijsen, Oktober 2019.

 

Binnenkort verschijnen nog enkele artikelen  over “the frightful five” over de macht van high tech bedrijven en de reden van hun succes, over het netwerkeffect bij innovaties.

Wil je in het vervolg wekelijks mijn blog ontvangen? Meld je aan via “aanvraag artikelen” op
https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/