Dashboard voor de automotive, nummer 5: It giet oan, of net ?

“It giet oan” is altijd de bevrijdende uitspraak van de rayonhoofden : de elfstedentocht gaat door. Of we dat in 2021 meemaken, waag ik te betwijfelen. Of  2021 wordt ook het jaar van het herstel, maar ook dat is wel de vraag misschien : gaat dat herstel door “of net” (let op: dat betekent dus “niet”). Het wordt hard werken in ieder geval, letterlijk en figuurlijk voor schaatsers en ondernemers : vroeg de broek zoeken, veel tegenwind, veel wakken, veel klunen.

De banken.
Hoe het met de banken zelf gaat, is weer een andere discussie. Ook banken worden geraakt, en niet alleen door Corona maar ook door andere marktontwikkelingen die al ver voor Corona hun basis hebben. Maar goed, wat vinden de banken van de economie ?
ABN AMRO veronderstelt dat op korte termijn de (gedeeltelijke) lock down aan zijn einde komt. 2020 sluit af met een krimp van 4,5%;  van QoQ (kwartaal op kwartaal) was de dip in Q2 8,5%, in Q3 trad herstel op met 7,7%, maar Q4 (de tweede golf) gaat weer naar min 3%.  Maar voor 2021 verwacht de bank een groei van het BBP met 2,6%; de Eurozone als geheel doet het iets beter met 2,7%.
ING zit ongeveer op een zelfde lijn met een min 4,3% voor 2020 en een herstel met 2,6% YoY) De consumptie door huishoudens gleed in 2020 weg met 6,7% maar herstelt in 2021 met 2,6%. Voor de export liggen deze cijfers op  min 5,1% resp. plus 2,9%. De werkloosheid die in 2020 nog lag op 4,1%, klimt in 2021 naar 5,6%. Al met al zouden we rond de zomer van 2022 weer op het niveau moeten zijn van Q4 2019.
Rabobank zag in Q3 ook een duidelijk herstel met 7,7% t.o.v. Q2 (maar nog steeds 3,3% onder het niveau van Q3 2019). Consumptie, export en import kregen  allemaal een tik in 2020 t.o.v. Q4 2019 van 4,5 tot 5,5%. De industrie zat in Q3 2,4% onder het niveau van eind 2019, de zakelijke dienstverlening  kreeg een klap van min 8,7%.

Vraag is wat de banken gaan doen in de sector : terughoudend, selectief, kritisch ongetwijfeld. En dat zou aansluiten op een tendens die er sowieso al is in de markt : verdere sanering, exits of overnames.

Half ei of een lege dop ?
Even los van de analyses van de banken : het lijkt er op dat we duidelijk worden geraakt door die beruchte tweede golf; economisch is het zwaar, en mentaal zitten we er af en toe doorheen. We hebben er wel genoeg van.  De voorspellingen voor 2021 zien er eigenlijk aardig uit. Mooi op zich, maar we klampen ons er ook maar wat graag aan vast. De prognoses geven aanleiding tot optimisme (herstel, groei, export, consumptieve bestedingen, vaccins), maar we zijn er nog niet. Voor veel sectoren, waaronder de automotive, zijn er de nodige hobbels. Vraag is of en in welke mate voor bepaalde sectoren de vraag aantrekt; een kwestie van besteedbaar inkomen (inkomensontwikkeling krijgt met vertraging een tik van een crisis), vertrouwen, werkloosheid etc. Voor de automotive (maar ook voor veel andere sectoren) is de harde waarheid dat Corona weliswaar een zware klap vormde, maar dat andere fundamentele problemen en vraagstukken van ver voor Corona dateren. En kijkend naar de nabije toekomst, is het voor de automotive de vraag hoe Nederland mobiel blijft (woon-werk, zakelijk, privé, hoeveel kilometers met welke vervoersmiddelen en vanuit welk budget). Voordat je het weet zit je dus als sector enigszins opgesloten in het heden (Corona) , het verleden (de oude problemen), en de toekomst(nieuwe problemen). Daar komt bij dat het beroemde “vet op de botten” bij veel bedrijven een beetje op raakt. Uitstel van verschillende betalingen  leidt niet tot afstel, maar tot een inhaalrondje betalen. Steunmaatregelen worden minder of verdwijnen.
2021 is dus nog geen gelopen race (of een “gereden race” in automotive termen).

De Bovag monitor.
Bovag produceerde wederom een monitor, nummer 12/week 47. Het ondernemersvertrouwen klimt iets naar 81,3 (was in de vorige monitor 80).
Vermindering van het aantal klanten speelt bij 61,1% (was 55,1) en een krimp in de orderportefeuille bij 57,7% (53,4%). Het aantal bedrijven dat verwacht  tot ontslag over te gaan daalt iets van 28,3 naar 25,1%. Kijkend naar de harde cijfers, ziet 52,9% een omzetdaling (48,1%),  waarbij de gemiddelde geschatte omzetdaling vrijwel constant is op 24,6%. 51,1% verwacht verlies c.q. minder winst te gaan maken. Plannen zijn er ook om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en te investeren. 41,5% verwacht conform planning te investeren, 46% verwacht duidelijk minder of niet te gaan investeren.

Sales new cars.
September gaf hoop met een plus in de verkoop, maar oktober glijdt weer weg.  In Nederland zakt de verkoop nieuw weg met 5,3%, in de EU met zelfs 7,8%. Eind oktober  staat de teller in Nederland op ruim 280.000 nieuwe auto’s, en is de prognose (Aumacon) voor het hele jaar 350.000 (vorig jaar  rond de 450.000). Cumulatief t/m oktober lopen we nu 23,1% achter op 2019, in Europa zelfs 26,8%; voor 2021 worden voorspellingen afgegeven, welke over het algemeen uitgaan van een flink herstel, zij het in aantallen nog onder het niveau van 2019.

Verkoop gebruikt.
Het leek er af en toe op dat de occasionhandel (personenwagens) al een vaccin had gevonden tegen Covid. Het draaide allemaal wel lekker.  We maken even onderscheid tussen verkoop aan consumenten (B2C), verkoop tussen bedrijven (B2B) en verkoop tussen consumenten (C2C) met achtereenvolgens het cijfer voor de 3 kwartalen 2020 en de maand oktober (2020 v.s 2019) en tot slot totaal 2020 t/m oktober.

B2C :     -0,5%    -2,5%    +10,3%  +3,8%   +2,5%     (1,13 mln. naar 1,14 mln. transacties)
B2B :     +6,1%   -11,1%   +2,7%     -7,3%    +1,8%    (525.000 naar 535.000 transacties)
C2C :     -1,2%    +2,9%   +7,7%     -8,3%    -1,5%      (787.000 naar 799.000 transacties)

Het totale aantal transacties ging met 1% omhoog van 2.437.727 naar 2.462.885.
Voor de verkoop in gebruikte bestelwagens liggen de cijfers anders. De verkoop t/m oktober  in B2B daalde met 5,1% naar 81.569, in B2C zat een stijging naar 95.933 (plus 3%) en ook C2C zat in de lift met plus 5,9% naar 71.501. Totaal gingen er 244.791 bestellers over de toonbank, een plus van 1,1%.

De EV.
Vroeger (nog maar een paar jaar geleden) was de EV  niet het noemen waard. Inmiddels verdient het een serieuze plaats in de verkoopverhalen. Aantallen en marktaandelen klimmen, en die diesel (ooit de ongekroonde koning van de vaak zakelijk rijdende kilometervreters) komt in de knel: de EV wordt groter dus. Het aantal batterij-auto’s(registraties) nam dit jaar (tot 1 nov.) toe van 107 naar bijna 145.000, plus 35%. Het aantal PHEV’s groeide ook maar duidelijk minder van 96 naar ruim 105.000, plus 10%. Het wordt nog spannender.
Kijken we naar het aantal nieuwe registraties ( als geheel dus een slecht jaar), dan heeft de BEV met 47.660 nieuwe registraties een marktsaandeel van 16,9%; dat aandeel was in 2018 nog maar 6,2% en in 2019 al 13,7%. Ook de PHEV ligt dan goed. Het marktaandeel van PHEV’s in nieuwe registraties ligt dit jaar op 4,1% en dit was in 2018 0,8% en in 2019 1,1%. Het kan allemaal meer en beter, het moet beter. Maar een (schrale) troost is dat we het internationaal goed doen in aantallen EV’s en ook in laadpunten (Nederland is daar koploper).

Leasing.
In Q3 nam de vloot (VNA) toe met 1% naar 987.000 objecten. Het eerste halfjaar scoorde een bescheiden plus van 0,5%. Private lease verdient een aparte vermelding. Hier was de groei 3,9%, en ligt het aandeel in de totale leasevloot inmiddels op 23%. Het aantal nieuwe lease-registraties  (Aumacon) ligt t/m oktober op ruim 153.000 t.o.v. bijna 194.000 in 2019., een minus van20,9%.  Q1 toonde een kleine min van 4,8%, Q2 was een slagveld met -46,7%, Q3 gaf herstel naar een min van 15,6% , en oktober tot slot  zette min 9,4% op de borden. De verwachting voor heel 2020 is 196.000 (2019:240.000).

Aftersales.
Hier zijn weinig cijfers over bekend, althans openbaar; WESP als de bron bij uitstek van goede  en betrouwbare data, brengt geen info meer naar buiten.
Het blijft dan ook bij een erg voorzichtige uitspraak : aftersales komt er nog genadig van af.
De VACO publiceert wel, althans een soort monitor voor de bandensector. Ruim 60% ziet een duidelijke krimp in omzet en aantal klanten. Maar ruim 80% verwacht deze crisis te overleven.
Schadeherstel is weinig over bekend; incidentele cijfers wijzen op een flinke dip (recent), maar in deze markt zijn er veel fluctuaties, kort en hevig; 2020 gaat de boeken in als een slecht jaar.

Hans Groenhuijsen, 25 november 2020.

eerdere monitors/dashboards:
Monitor nummer 4: soms zit het mee en soms zit het tegen. | (hansgroenhuijsen.nl)

 https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/2020-het-jaar-van-de-apps-en-dashboardsmonitor-nummer-3/

https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/data-terreur-of-zinvolle-feiten-een-dashboard-voor-de-automotive/

Data : een dashboard voor de automotive. | (hansgroenhuijsen.nl)

Voor alle artikelen, zie 4 fields | (hansgroenhuijsen.nl)Bronnen o.a. : Bovag, RAI, VNA, RDC, Rabobank, ABN AMRO, ING, VACO, Automotive/Automotive-online, Aftersales Magazine, Automobiel Management, Autotelex, Indicata, WESP, Aumacon, RVO, Nederlandsche Bank, CBS.
YoY   = year on year ofwel : deze periode vergeleken met dezelfde periode in voorgaand jaar.
QoQ = kwartaal op kwartaal