Het was een jaar om snel te vergeten; een paar highlights.
Corona blijft ons dwars zitten, berokkent op allerlei manieren schade. Politiek in Nederland werd gedomineerd door vooral stagnatie en gerommel. Maar we zagen ook, tegen de klippen op, enig economisch herstel, een dalende werkloosheid, enige toename in de export en in investeringen. Inflatie stak de kop op en dat blijft nog wel even zo tot laat in 2022. De prijs van energie en van woningen explodeert. Op het wereldtoneel zagen we de aanval op de Amerikaanse democratie (de run op het Capitool), de Russische ambities van Sovjet-formaat, het halfslachtige succes van Glasgow COP 26 (klimaat etc.). Economisch gezien zagen we de gevolgen van Corona, de stagnaties op het internationale vlak, de problemen in de levering van allerlei producten.
En ondertussen in de automotive……..

Verkoop nieuwe auto’s.

Begin 2021 rekenden we nog op 390.000 stuks, per kwartaal werd dit al naar beneden bijgesteld.
Oorzaken ? Stagnatie in de aanvoer van componenten en dus van auto’s, consumenten die enig uitstelgedrag vertonen, even geen andere auto kopen of een gebruikte versie.
Het jaar eindigt met 322.831 nieuwe auto’s, een min van 9,2% ten opzichte van 2020 en het laagste punt sinds 1967 (met 263.588 stuks). Het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar lag rond de 411.000. Interessant detail was de strijd om de 1e plaats tussen VW en Kia, nipt gewonnen door VW. Maar bedenk wel dat VW in 2021 de verkoop zag dalen met ruim 30% terwijl Kia met zo’n 12%  groeide. Merken die hun verkoopaantallen meer zagen dalen dan de al genoemde 9,2% voor de markt als geheel waren bijvoorbeeld: Renault (-19,5%), Opel (-24,6%), Tesla(-53,7%), Nissan (-27,6%).  Merken die juist groei lieten zien,  dus tegen de marktbeweging in, waren er ook naast Kia : Skoda (+22%), Dacia(+60%). En een paar exoten met kleine aantallen maar hoge percentages : McLaren +75%, Rolls Royce +166%, Aston Martin +30%. In bestelauto’s zat een stijgende lijn met 68.443 stuks een plus van 13,3% t.o.v. 2020.
Voor 2022 beginnen we weer met een schone lei en hoopgevende prognoses van 365.000 (Aumacon), 370.000 (ING) en 390.000 stuks (Bovag/RAI); we gaan het zien. Nog steeds speelt het chips tekort, kan de aanpassing in de bijtelling van de leaseauto een rol gaan spelen, kunnen particuliere consumenten misschien verleid worden door een aankoopsubsidie, en komen er geleidelijk meer EV-modellen, vooral in de lagere dus beter betaalbare segmenten.

Occasions.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik het woord “occasions” hoor, krijg ik nog steeds dat beeld zoals door Bovag ooit neergezet : Beun de  Haas met zijn handeltje. Gelukkig hebben we die wereld achter ons gelaten. Handel in occasions is een serieuze, professionele, internationale business geworden. 2021 was een goed jaar voor de occasionhandel. Gebruikte auto’s waren bij wijze van spreken niet aan te slepen. Het aantal auto’s dat werd verhandeld tussen bedrijf en consument (Business 2 Consumer) nam toe met 2,8% naar 1.389.459 stuks. De handel tussen bedrijven (B2B) bleef nagenoeg gelijk met een kleine min van 0,4% naar een goede 943.000, terwijl de handel tussen consumenten onderling(C2C) terugliep met 4,9% naar 606.681 auto’s. De groei werd veroorzaakt door leverproblemen bij nieuwe auto’s, budgettaire overwegingen bij de consument (nu even geen nieuwe: aanschaf van een EV nog even uitstellen).
De AOX (een prijsindex voor deze handel waarbij 20211 de basis is met index 100)  laat dan ook een stijging zien. In 2020 lag de index op 99,06(januari) en 96,76 (juli). Januari 2021 staat op 99,76, en daarna gaan we door de 100 heen met 100,12 in juli 106,47 in december en tot slot 108,08 in januari 2022. Het CBS gaf in november al een stijging aan van 6% t.o.v november 2021.

Leasing.

Details zijn nog niet bekend gemaakt, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het aantal private lease contracten.  Aan het einde van het 3e kwartaal  stond de teller in private lease op 227.000 contracten (2021:214.000) en het aantal zakelijke contracten steeg heel licht van 725.000 naar 731.000. 2 dingen vallen wel op.
Het aantal registraties in 2021 viel 11,6% terug van ruim 196.000 naar ruim 173.000. Alleen het 2e kwartaal liet nog een plus zien t.o.v. 2020, maar de andere 3e kwartalen zaten in de min  met 18% en meer. Ook hier stagnatie in de levering van nieuwe auto’s. Wellicht spelen ook veranderingen in het
mobiliteitsbeleid van ondernemingen, mede als gevolg van Corona (werk/thuis balans, kilometrages, looptijden, kostenreducties) en veranderingen in de fiscaliteit rondom met name EV’s.
Aan de uitstroomkant, de verkoop gebruikt, zien we het marktbeeld terug : minder nieuw en dus meer gebruikt. Occasions zijn gemiddeld genomen gewild en brengen goed geld op. Jarenlang lag de gemiddelde bruto-marge onder de 900 euro maar in 2021 ligt die op bijna 1270 euro.

Dan de EV. 

Verwachtingen en ambities zijn hoog; we willen naar rond de 2 miljoen EV’s in 2030, en snel daarna naar een complete stop op de verkoop van benzine en diesel. Schiet het een beetje op ? Om te beginnen de verkoopcijfers. Tot 1.10.2021 zakte t.o.v. de eerste 3 kwartalen 2020 de verkoop van benzine-auto’s van rond de 165.000 naar bijna 120.000, een daling van 27,4%. Diesels worden verder weggevaagd met 46,6% van 11.273 naar 6.023. Hybrides zijn succesvol met een stijging van 42.000 naar 79.000, een dikke plus van bijna 88%. En dan de 100% elektrische auto : de verkoop stijgt licht met 3,7%  van 28.800 in 2020 naar 29.900 in 2021. Dan de cijfers tot en met november. Van de verkoop in 2020 was 20,5% een BEV, 64.400 stuks. De PHEV zat een stuk lager met 4,3% (13.465 auto’s). In 2021 ziet het er anders uit.  De BEV doet nog maar 14,9% van de totale nieuwverkoop met 42.800 eenheden. De PHEV veert weer wat op naar 10,5%, wat neerkomt op 30.162 stuks. We zien die schommelingen vaker. De fiscus speelt nier een rol. Door flinke wisselingen in het fiscale regime kunnen aantallen flink gaan schuiven en zie je bovendien een hausse in een bepaalde periode, vooruitlopend op een verslechtering van dat regime.

Binnen het totale wagenpark rijden er (bron: nederlandelektrisch.nl) op 1.11.2021 bijna 225.000 BEV’s (dus de 100% elektrische batterij-auto) en dat waren er een jaar eerder nog 172.500. Het aandeel van de BEV  in het wagenpark neemt daarmee toe van 1,98 naar 2,55%. We zijn dus nog even verwijderd van die meer dan 20% marktaandeel in 2030. Voor de PHEV (plug-ins) ligt het aantal op 1.11.2021 op 135.668 (2020: 100.369). het aandeel van de PHEV in het wagenpark stijgt daarmee van 1,15 naar 1,54%.

Consumenten zijn wel (redelijk) positief over de EV. 41% vindt het milieu een goed argument, 32% vindt gemak (niet meer tanken) prettig en 32% vindt de EV voordelig in gebruik (ANWB monitor).
Maar 51% vindt de aanschaf te duur, 29% vindt de actieradius nog een issue, en 27% vindt het laadnetwerk onvoldoende.
Huiswerk dus in modellen (lagere segmenten, scherper geprijsd) en in het laden. Maar er ligt ook een klus in de zuivere en feitelijke en overtuigende communicatie over aanschafprijs en TCO (gebruiks-kosten), over actieradius, over de voordelen van de EV (voor consument en samenleving).
Leaserijders kiezen voor de EV vanwege milieu (47%) en besparing (35%) volgens een onderzoek van ALD. Bijtelling (de aanpassingen daarin) kunnen wel een hindernis worden, of zelfs een reden om terug te keren naar de auto met verbrandingsmotor).
Met een mix van plussen (aanschafsubsidie, meer modellen, range, groen denken en doen bij bedrijven en consumenten) en minnen (aanpassing bijtelling, leverproblemen, de bekende range anxiety maar vooral ook de charge anxiety) ligt het voor de hand dat de EV verder oprukt in 2022 en een marktaandeel in de totale nieuwverkoop pakt van richting de 25%.

De retail.

Kort door de bocht : de wereld van dealers staat onder druk, maar dat is eigenlijk niets nieuws.
Het aantal dealercontracten lag 15 jaar geleden nog rond de 1500. Het aantal verschillende contractpartners lag in 2021 op 662, samen goed voor 1552 sales outlets met gemiddeld 198 nieuwe auto’s per outlet. In 2020 deden 758 partners met 1623 outlets 208 auto’s per winkel. In 2019 waren er nog 830 partners die via 1731 outlets 236 auto’s per outlet  verkochten.
Tot en met Q3 2021 lag het rendement gemiddeld op 1,03% (inclusief NOW zelfs op 1,36%); een betere score dan in 2020 toen dit 0,00 resp. 0,46% was.
Dealers hadden in zekere zin goede tijden. Het resultaat in de werkplaats ging omhoog t.o.v. 2020, evenals in het magazijn; de lange termijn trend was en is echter slecht, resultaten zijn in de loop van de jaren verslechterd. Er blijft volgens de Bovag (en vele anderen) dus reden tot zorg.

 

Hans Groenhuijsen, 12 Januari 2022.

. Bronnen o.a. : Bovag, RAI, VNA, RDC, Rabobank, ABN AMRO, ING, Automotive/Automotive-online,
  Aftersales Magazine, Automobiel Management, Aumacon, RVO, CBS, JATO, Nederland Elektrisch.

. voor de “Dashboards” nr. 1 t/m nr. 11 , zie https://www.hansgroenhuijsen.nl/category/4fields/automotive-trends/ 

. Alle artikelen en blogs , zie :  https://www.hansgroenhuijsen.nl/4-fields/

©alle rechten voorbehouden Hans Groenhuijsen, 2022.

Wil je in het vervolg wekelijks mijn blog ontvangen ? Meld je aan  via “aanvraag artikelen” op  https://www.hansgroenhuijsen.nl/inschrijven-kennisblogs/

Wil je geen mails meer ontvangen, stuur dan even een bericht aan  hans@hansgroenhuijsen.nl.

T                06-52 58 95 85
M              hans@hansgroenhuijsen.nl
I                 https://www.hansgroenhuijsen.nl
Link           https://www.linkedin.com/in/4fieldshansgroenhuijsen/