Dalia Research: 40% van de consumenten wereldwijd overweegt om een EV te kopen.

Wereldwijd.

Dalia research was onlangs in het nieuws. Dit in Berlijn gevestigde onderzoeksbureau publiceerde de resultaten van een wereldwijde survey naar de consumentenvraag naar Elektrische Auto’s. Een voor velen verrassende uitkomst is dat wereldwijd 40% van de consumenten (serieus) overweegt om over te stappen naar een Elektrische Auto.

In Aziatische landen worden scores behaald van boven de 60% (maar met de lage koopkracht daar zal het aantal aankopen minder spectaculair zijn), Nederland neemt een middenpositie in met zo’n 32%; Duitsland(22%) en Japan(16%) hangen onderaan.

Naast het totale rapport is er ook een rapport per land beschikbaar. Daarin wordt ingegaan op het consumentenprofielen, potentiele vraag naar de EV, belangrijke overwegingen om een EV aan te schaffen (of juist niet).

De Nederlandse markt.

T.a.v. het consumentenprofiel wordt eerder onderzoek in Nederland bevestigd. Eigenaren van een EV zitten voor 31% in de hogere inkomensgroepen ($4000 netto per maand en meer), en voor eigenaren van conventionele auto’s ligt dat op 16%. Opleidingsniveau is hoog bij 53% (35%), 77 % woont in stedelijke omgeving (64%).

28% van de consumenten is een potentiele koper van een EV. Daarvan is 33% tussen de 15 en 30 jaar, 52% tussen de 30 en 50 jaar en 15% is ouder dan 50 jaar.
Het bewustzijn t.a.v. de EV ligt in Nederland hoog; 70% van de consumenten heeft een EV, kent iemand die een EV heeft of heeft bewust zo’n auto gezien. Hiermee ligt Nederland op de 3e plaats in de lijst van meer dan 50 landen.

Overwegingen om een EV te kopen zijn; de kosten, fuel efficiency (minder afhankelijkheid van fossiele brandstof), milieu. Nadelen worden nog ervaren t.a.v. range/actieradius, beschikbaarheid van laadmogelijkheden en de laadtijd.
Voor de liefhebbers is een bezoek aan de website een aanrader, zowel qua informatie, als structuur en interactiviteit: https://daliaresearch.com/
Uiteraard is daar ook verdere informatie beschikbaar over het bestellen van de rapporten.
Je kunt ook mailen naar niklas.anzinger@daliaresearch.com.